Teslimat, İptal Ve İade Şartları

  1. Anasayfa
  2. Teslimat, İptal Ve İade Şartları

1) Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) Yaparak

Akbank, Finasbank, Garanti Bankası, T.İş Bankası ve Yapı Kredi bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz

2) Sitemiz Üzerinden Kredi Kartlarınızla

Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da İyzico online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Muhtemel sipariş iptali veya stok sorunları nedeniyle sipariş iptallerinde kredi kartınıza para iadesi 3 iş günü içerisinde yapılacaktır.

3) Ödeme Takibi 

Söz konusu sistem herhangi bir sorun nedeni ile işlemi gerçekleştiremiyorsa ödeme sayfası sonucunda ziyaretçimiz bu durumdan haberdar edilmektedir. 
Belirtilen adreste herhangi bir hata durumunda teslimatı gerçekleşemeyen sipariş ile ilgili olarak siparişi veren ile bağlantı kurulmaktadır.
Ziyaretçimiz tarafından belirtilen e-posta adresinin geçerliliği siparişin aktarılmasını takiben gönderilen otomatik e-posta ile teyit edilmektedir. 
Siparişin gerçekleşmesi konusunda müşteri kadar kredi kartı sistemini kullandığımız bankaya karşı da sorumluluğumuz söz konusudur. 

4-) Hizmet Veren

Ünvanı: BRAIN SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Harbiye Mah. Teşvikiye Cad. Bayer Apt. No : 63 İç Kapı No : 9 Şişli / İSTANBUL

Telefon: +90 535 349 07 08

E-mail: info@estpoint.com.tr

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Satın alınan her bir hizmet 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcı tarafından kullanılma hakkına sahiptir. Bu süre içinde hizmet talep edilmez ise, hizmet veren sözleşmeyi sona erdirebilir.

Satın alınan hizmet eksiksiz ve paket içeriğinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmak zorundadır.

Satın alınan hizmetin verilmesinin imkansızlaşması durumunda, hizmet veren bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN HİZMET BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

Alıcı, satın aldığı hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Hizmet verenin yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Hizmet alındıktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Hizmet Veren'e ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu hizmeti istemediğini 3 gün içerisinde belirtmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

Hizmet Veren'in öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

Ünvanı: BRAIN SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Harbiye Mah. Teşvikiye Cad. Bayer Apt. No : 63 İç Kapı No : 9 Şişli / İSTANBUL

Telefon: +90 535 349 07 08

E-mail: info@estpoint.com.tr

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Hizmet Veren'e aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Hizmet Veren’e iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

İADE KOŞULLARI:

Hizmet Veren cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde hizmeti iptal etmekle yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmet değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında Hizmet Veren'in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Hizmet Veren tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Hizmet Veren'in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.