Saç Ekimi Kanal Açma Teknikleri

  1. Anasayfa
  2. Saç Ekimi Kanal Açma Teknikleri

Saç ekiminde kanal açma teknikleri, en önemli aşamalarından biri kanalların açılmasıdır. Saç oryantasyonunun belirlenmesi ve saç yoğunluğunun belirlenmesi kanal açıklıkları ile yapılır. Kanal grefti uyumu sağlanamazsa floklamanın başarılı olma olasılığı düşüktür.

Her birimizin farklı bir saç çizgisi olduğu için saçın yönü ve açısı da farklıdır. Saçlarımız başın her iki yanında farklı yönlerde uzar. Yani alın bölgesinde, üst kısımda ve ense bölgesinde saçın yönü ve açısı farklıdır. Doğal ekim için doğal açı ve yöne uyma zorunluluğu vardır.

Kanalın Önemi

Kanalın açılması greftin hayatta kalmasını doğrudan etkileyen bir durumdur. Açık kanalın derinliği, greft çapına uygunluğu greftin tutulmasını doğrudan etkiler. Kanal grefti uyumu, anahtar kilitleri veya kalem kalem kapakları şeklinde tamamlanmalıdır. Bu sağlanamazsa ekilen greftlerin çoğu tutulmaz ve tutulan saçlar çimen adam gibi görünecektir.

Kanalları sık sık açmak uygun değildir. Ekilen greftlerin oranı yüksektir ve bu da doğal Saç ekimi nasıl gerçekleştiğini göstermektedir. Aşırı yoğun ekimlerde greftler aşırı kalabalık olur ve yetersiz beslenme nedeniyle çok fazla greft tutulmaz.

Kanal Grefti Uyumsuzluğu

Çok dar kanallara ekildiğinde greftler ciddi şekilde zarar görür ve çoğu greft artık tutulmaz. Kanal çok geniş ise doku hasarı iz bırakacak ve greftler kanal içinde farklı yönlerde evrilerek çimen adam görüntüsü verecek ve yoğun ekilemeyecek kadar büyük olacaktır.

Kanal Derinliği

Kanalın derinliği de greftin hayatta kalmasını doğrudan etkileyen bir faktördür. Çok sığ kanallarda greftler kan dolaşımı yüksek olan cilt altı cilde kolay kolay temas etmez, beslenme ve tıkanıklık sorunları vardır. Saç ekimi sırasında Derin kanal açıklıkları söz konusu olduğunda, daha derin köklerin ekilen saçlar değil beslenme sorunları olduğu ortaya çıkmaktadır, çünkü kanal açıklığının her hareketi deri altındaki besleyici damarlara zarar vermektedir.

Kanal Açıklıkları Önemi

Yeterli teknik bilginin çok önemli olduğu kanal açma işlemi, yüksek derecede el becerisi gerektirir.

Kanalın doğru açı ve derinlikte açılması ekimin doğallığına ve dolayısıyla başarısına doğrudan etki eder. Saç ekimi yönteminde yeni yerine taşınan saç köklerini sağlıklı bir şekilde adapte etmek ve diğer saçlarla birlikte büyüyen yeni saçların bütünlüğünü sağlamak için kanallar açılmıştır.

Kanal yanlış derinlik ve boyutta açılırsa kökler çeşitli sorunlarla karşılaşabilir. Bu tür durumların ekonomik ve ahlaki açıdan yorucu ve hasta için istenmeyen bir durum olmasının yanı sıra, saç ekimi öncesi sonrası bu tür nakil hatalarının düzeltilmesi oldukça zor ve maliyetli bir işlemdir.

Kanal Nasıl Açılır?

Saç ekiminde kanal açma teknikleri, üç farklı teknik kullanır: sagital yarıklar, yanal yarıklar ve perkütan. Ardından görüşme öncesi aşamada teyit edilen hastaya uygulanan saç ekimi yöntemi için gerekli kanal açma tekniğini uygulanır.

Sagital Yarık

Saç köklerinin ekildiği bölgeye kesi yapılarak uygulanan saç ekimi kanal açma tekniğidir. Dik açıların yakalanmasını yavaşlatan sagittal slit tekniği de yara izine neden olduğu için günümüzde tercih edilmemektedir.

Yanal Yarık

Bu en yaygın kullanılan tekniktir. Kanalların küçük bir açıyla açılmasına imkan veren yanal yarık teknolojisi, doğal sonuçlar elde etmeyi kolaylaştırır.

FUE teknolojisinin kullanıldığı floklama prosedürleri genellikle uçta çelik bıçakla uygulanır, ancak uçta safir bıçakla da uygulanabilir. DHI akınında; bir kanal açmak için Hee-seop Choi kullanılır. Hangi kanalın açılacağını, uzmanlık ve saç ekimi fiyatları belirler.

Perkütan Yöntem

Diğer yöntemlere göre daha zahmetli ve zaman alan perkütan yöntemde, kanalı yuvarlak bir şekilde açmak için özel bir mikroçip iğnesi kullanılmaktadır. Açık kanallar mikro düzeyde ise iyileşme süreci daha kısa olacaktır.

Saç ekimi nasıl yapılır sorusuna verilecebilecek en ince detaylı teknik, bu kanal tekniğidir.

Kanal-Greft Uyumsuzluğu

Kanal-Greft uyumsuzluğu ekim başarısını azaltır.

Saç ekimi sırasında Donör bölgeden toplanan saç köklerinin yerleştirildiği kanalların greft ile uyumu saç ekim işleminin başarısı açısından kritiktir. Kanal grefti uyumunun floklamadaki rolünü en iyi tanımlayan benzetme "kilit anahtar" uyumudur.

Kanallar çok küçükse ve greftler büyükse yerleştirme sırasında greftler zarar görür ve bu greftlerin çoğundan saç çıkmaz. Kanalın greftten daha geniş olması hem doku hasarına hem de yara izine neden olur, bu da greft doğru açıdan yapılamadığı için doğal olmayan saç ekimi sonuçları ortaya çıkar.

Kanalların boyutları kadar derinlikleri de önemlidir. Yüzeysel derin tüpler greftin deri altı cilde temas etmesini zorlaştırarak tıkanıklık sorunlarına neden olur ve greftin beslenmesini imkansız hale getirir. Derin bir kanalda olması gerekip gerekmediği; Deri altındaki trofik damarların hasar görmesi greftte beslenme sorunlarına neden olur. Bu durum ekilen köklerin tutunmasını engeller.

Kanalın Açısını Belirlerken Dikkate Alınması Gereken Faktörler

Saç ekimi estetik kaygıları gidermek için gereken güzellik temelli bir ameliyat olduğundan, doğallık her şeyden önemlidir. Bu nedenle kanal açılırken kanalların boyutları ve derinlikleri ve açıları çok önemlidir. Bunun nedeni, saç kökleri yerleştirilirken açılan kanalların açısının, yeni saçların çıkma açısını belirlemesidir.

Saç ekimi Sonrası yeni saçlar çıkmaya başladığında diğer saçlarla aynı yönde uzar ki bu başarılı saç ekiminin göstergelerinden biridir. Bu nedenle kanallar açılırken epilasyon öncesinde ekim yapılan bölge etrafındaki saç açısını ve o bölgedeki saç büyüme açısını dikkate almak gerekir. Aksi takdirde yeni saçlar diğer saçlardan farklı yönde uzayabilir. Bu, başarısız bir doğal olmayan ekim görüntüsü ile sonuçlanır ve saçlar farklı yönlerde uzar.

Saç çizgisindeki saçlar her zaman diğer alanlardan daha dar bir açı gerektirir. Bu bölgedeki saçlar daima 35 derecelik açıyla öne doğru uzar. Bu sebeple, floklama sırasında saç çizgisine sürülürse, kanal 30-35 derece öne doğru açılarak açılmalıdır.

Başın arkasına doğru saç büyüme açısı arttıkça kanal açılma açısı da artmalıdır. Şakak kısımlarını dikerken taç kısmının arka tarafını geçip ense kısmına doğru açtığınızda 45 derece ileri geri açı artacaktır.