Meme Küçültme Ameliyatı

  1. Anasayfa
  2. Meme Küçültme Ameliyatı

Meme Küçültme Ameliyatı, memelerin normalden daha büyük veya sarkık olması ya da medikal problemler sonucu gerçekleştirilen operasyondur.

Toplumdaki yanlış düşüncenin aksine estetik sebeplerin yanında medikal problemler nedeniyle de yaptırılmaktadır. Genetik olarak normalden daha büyük olan memelerin sırt ve omuz ağrısı yapması, emzirme dönemi sonrası memelerde oluşan sarkıklık, meme altlarında yaraların oluşması meme büyütme ameliyatının gerekçesi olabilmektedir.

Meme Küçültme Ameliyatı normalden daha büyük memelerin fiziksel hareket noktasında insanları kısıtlaması sebebiyle de gündeme gelebilmektedir. Hastalar bunun gibi problemler sebebiyle yaşadıkları sorunları bu operasyon sayesinde giderebilmektedir. Bunun haricinde herhangi bir sıkıntı olmadan yalnızca memelerinin görüntüsünden rahatsız olunması sebebiyle de uygulanabilmektedir.

Meme Küçültme Ameliyatı Süresi

Hastaların yaşadıkları problemlerden kaynaklı olarak veya herhangi bir problem olmaksızın gerçekleştirilen operasyonlardandır. Her ne kadar ağır bir operasyon olarak görülmese de meme küçültme ameliyatı uzun saatler alabilmektedir. Meme küçültme ameliyatının gerçekleştirme süresi birçok etkenden etkilenebilmektedir. Bu süreyi etkileyebilecek olan faktörlerin başında meme büyüklüğü gelmektedir.

Meme büyüklüğüne göre değişebilse de hastaya uygun ameliyat ortalama iki buçuk saat ile dört saat arasında sürebilmektedir. Operasyon sırasında ters T veya lolipop kesi metotları kullanılmakta; cilt ve meme dokusu bu yöntemler ile alınarak operasyon tamamlanmaktadır. Operasyon sonrasında kesiler dikiş ile kapatılır.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası İz Kalır mı?

Belirli tekniklerle açılan kesiler aracılığı ile gerçekleştirilmekte ve bu kesiler dikiş yardımıyla operasyon sonunda kapatılmaktadır. Göğüs küçültme ameliyatı öncesinde karar verme aşamasında olan hastaların önemsediği konuların başında bu operasyon sonrası iz kalıp kalmayacağı hususudur.

Meme küçültme ameliyatı sonrasında açılan kesileri kapatmaya yarayan izler bir süre belirgin olarak hastanın göğüs bölgesinde kalmaktadır. Ancak operasyondan sonraki 3-4 ay sonrasında bu izler ten rengini almakta ve belirli belirsiz bir görünüme kavuşmaktadır. Göğüs küçültme ameliyatı yaptıranlar tarafından da belirtildiği gibi bahsedilen izler hastaları rahatsız edecek nitelikte olmamakla beraber üç dört ayın sonunda çok küçük boyutlarda olmaktadır.

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Deri ve meme içerisindeki yağ dokusunun alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. Meme küçültme ameliyatının gerçekleştirilebilmesi için vücut gelişiminin tamamlanması oldukça önemlidir. Bu sebeple operasyon yirmi yaşının üzerindeki hastalara uygulanabilmektedir. Vücut gelişimi ile hormonal düzeyin de yeterli seviyede gelişmesini gerektiren bu operasyon ancak zorunlu unsurların varlığı halinde daha küçük yaştaki hastalara uygulanabilmektedir.

Göğüs küçültme ameliyatı gerçekleştirilecek olan hastaların fiziksel özelliklerine göre ters T veya lolipop kesi metotlarından birisi seçilecektir. Metodun belirlenmesinde memenin boyutu ve vücuda göre duruşu, vücuttaki konumu, meme dokusu gibi konular önem arz etmektedir. Bu unsurların değerlendirmesi sonucunda en uygun metot kararlaştırılarak operasyon gerçekleştirilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Öncesi

Ameliyat öncesinde hastaların dikkat etmesi gereken çok önemli meseleler vardır. Hastaların operasyon öncesinde multivatimin kullanmaları halinde bu vitaminler operasyona 3-4 gün kala bırakılmalıdır. Yine hastalar kanı sulandırabilecek olan aspirin gibi ilaçları operasyondan bir hafta önce bırakmalıdır.

Sigara kullanmak kandaki oksijen miktarının azalttığından meme küçültme ameliyatı öncesi sonrası sigara kullanımı olabildiğince uzun sürelerde bırakılmalıdır. Ayrıca sigara kullanımının yaraların iyileşmesine de olumsuz bir etkisi olduğundan sigara kullanımının sürdürülmesi operasyonun başarısını doğrudan etkileyecektir. Yine operasyon öncesinde hastaların alkol kullanımından da uzak durması gerekmektedir. Alkol kullanımı operasyondan bir hafta önce tamamen kesilmelidir. Son olarak hastalar operasyondan önceki altı saatten itibaren yeme içmeyi kesmelidir.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası

Meme küçültme ameliyatı öncesinde hastaların uyması gereken kurallar gibi operasyon sonrasında da uyulması gereken kurallar mevcuttur. İlk olarak hastalar operasyon sonrasında bir süre sporcu sutyeni takarak operasyon bölgesini sabit tutmalıdır. Hastalar istirahat etmesi gereken sürelerde kendilerini yormamalı ani hareketlerde bulunmamalıdır. Bununla birlikte hastalar diyetisyen hekimlerin tavsiye ettiği şekilde beslenme programlarına uymalıdır. Ayrıca hastalara operasyon sırasında takılmış olan drenler alınana kadar duş alınmamalıdır.

Meme küçültme sonrası hastalar günlük yaşantılarına dönseler dahi ağır egzersizlerden bir süre uzak durmalı; vücudun üst kısmındaki kasları harekete geçirmemeye özen göstermelidir.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrasında İyileşme Süreci

Ameliyat sonrası hastalar belirli bir süre müşahede altında tutulmaktadır. Hastanede yatış süresi bir veya iki gün olabilmektedir. Operasyon bölgesindeki sıvıların dışarıya atılabilmesi için bırakılan drenler çekildikten ve hastanın bu bölgeye pansumanı yapıldıktan sonra hasta taburcu edilmektedir.

İyileşme boyunca hasta belirli aralıklarla kontrol edilmektedir. Operasyon sonrası yapılacak kontroller ilk ve ikinci haftanın sonlarında yapılmaktadır. İkinci kontrolde hastanın ameliyat bölgesindeki dikişler alınır. Hastaya dikiş bölgesinde daha az iz kalması için özel kremler önerilir. Hasta kullanacağı özel sutyen sayesinde yedi gün ev istirahatinin sonunda günlük yaşantısına dönebilir. Ancak hastaya altı haftalık süreçte sporcu sutyenine benzer özel bir sutyen kullanması önerilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Fiyatları

Ameliyat öncesi ve sonrası hastanede yatış süresi, özellikle gerekiyorsa yoğun bakımda kalma süresi ameliyatın maliyeti üzerinde etki edecektir. Göğüs küçültme ameliyatı fiyatı işlemi gerçekleştirecek olan doktorun tecrübesi, ameliyat için tercih edilen hastanelerin olanakları, kullanılan malzemelerin niteliğine göre de değişiklik gösterecektir. Operasyon sonrasında da uyulması gereken kuralların bazıları maliyete etki etmektedir.

Meme Küçültme ameliyatını yaptıracak hastaların ücrete nelerin dahil olduğunu operasyon öncesinden muhakkak öğrenmesi gerekir. Bu sebeple hastalara klinik tercihi yapmadan önce kliniklere giderek operasyonu gerçekleştirecek uzmanlarla yüz yüze görüşmesi önerilir. Kişiden kişiye değişecek olan ücret ancak uzmanın hastayı görmesiyle mümkün olacaktır.