İstanbul Meme Estetiği

  1. Anasayfa
  2. İstanbul Meme Estetiği

İstanbul meme estetiği bakımından oldukça popülerleşmiş bir ilimizdir. Birçok imkânın bulunduğu bu şehirde meme estetiği ile alakalı tedaviler oldukça profesyonel bir şekilde ilerlemektedir.

İstanbul Meme Estetiği Tarihi

İstanbul meme estetiği  Kadınlara ait birçok heykel, resim ve fotoğrafın güzel doğal göğüsleri var ve bu da sanat tarihini zenginleştiriyor. Bununla birlikte, yakın zamana kadar, plastik cerrahi literatüründe meme şekli ve oranları için estetik bir şablon tanımlamak için çok az nesnel veri vardı.

Estetik cerrahinin önemli bir parçası meme estetiği  insan vücudunun estetik ideallerini anlamaktır. Bu tür kriterler, belirli estetik sonuçlar yaratmak veya yeniden üretmek için yorumlama, manipülasyon ve modifikasyona izin verir.

İstanbul Meme Estetiği Yunanlılar ve Romalılar ilk olarak güzellik ve orantı ideallerini tanımlamaya başladılar. Romalı yazar ve mimar Vitruvius, Platon'un insan oranlarını bir Yunan tapınağının ideal sütunlarıyla karşılaştırdığını söyledi.

İdeal yüz oranından da bahsetti ve eserleri, 15. yüzyılın sonlarında Leonardo da Vinci'nin Vitruvian'larının temelini oluşturdu. İkincisi, yüzün üçte ikiye ve beşte ikiye bölünmesi, ideal insan şeklini geometrik şekillerle ilişkilendiren ikonik Da Vinci görüntülerinin bir parçasını oluşturuyor.

Son zamanlarda, bu tür normlar üzerine, özellikle yüz 1-3 ve 4'teki ortognatik açı ve oranlar hakkında birçok makale yazılmıştır. Bu açılar ve oranlar, yüz ameliyatsız meme estetiği  rekonstrüksiyonunda ve kraniyofasiyal cerrahide yol gösterici bir rol oynamaktadır.

İstanbul meme estetiği  Benzer şekilde, Nose Gunter ve meslektaşlarının burun oranlarını hassas bir şekilde belirlemesi, burun için temel ideal kalıba yol açtı: estetik rinoplastinin "haritası". Ayrıca Burget ve Menick, burun estetiği ünitesini burun rekonstrüksiyonu için bir rehber olarak tanımladı.

İstanbul Meme Estetiği Çalışmaları

İstanbul meme estetiği  Göğüs şekli ile ilgili pek çok yazı bulunmasına rağmen, O kadar kesin tanımlanmadı güzelliğin. Genellikle belirsiz terimler örneğin, istenen işlevi tanımlayın. Yayın, herhangi bir dilde yayınlanmış kitap sayısı açısından dünyada onuncu sırada yer almakta ve sadece meme güzelliği işlemi yapmadan çıplak modellerin fotoğrafını çekmektedir.

Çekiciliğinin açık bir göstergesi olarak, tanımlanabilir özellikler modelinin tüm insanlar için ortak olup olmadığını belirlemek için modelin göğüslerini analiz edin. Meme Estetiği Fiyatları Dört temel işlev tanımlanmıştır ve belki de en önemli gözlem, 45:55 oranı olarak adlandırılan üst direğin alt kutbunun dağılımıdır ve alt direğin üst direğe göre biraz daha dolu olduğunu tutarlı bir şekilde tanımlamaktadır. Bu gözlem, temel bir gözlemdir ve meme büyütmenin ideal nihai hedefi olan geleneksel yüce dolgunluk kavramıyla çelişir.

İstanbul Meme Estetiği Bulgular

İyi sonuçlar gösterdi ve büyütme sonrası göğüslerin dört çekici özelliğini korudu. meme estetiği fiyatları  Estetik meme cerrahisindeki kötü sonuçların klinik örneklerini gösterir ve bu özelliklerden sapmaların meme çekiciliğinin azalmasına yol açtığını gösterir: Sapma ne kadar büyükse, meme çekiciliği o kadar kötü olur.

Bu bulguların önemi, İstanbul meme estetiği estetik hedeflerin daha iyi anlaşılması yoluyla nihayetinde cerrahi planlama ve implant seçimi için rehberlik sağlayabilecek "estetik şablonlar" tanımlama becerisinde yatmaktadır. Önceki bulgularını doğrulamak için, Demografik bir analiz tasarladı ve gerçekleştirdi Gözlem hipotezini test edin İlk çalışmada yapılan değerlendirmeler daha kapsamlıdır

Sosyal sınıf ve etnik kökene göre farklı meme büyüklüklerine sahip dört kadından çekiciliğini listelemeleri istendi. Her kadının memesi 4 farklı orana dönüştürülür: Temel özelliklerden biri, 35:65 oranına karşılık gelen U: L yüzde oranıdır. Erkekler meme estetiği  daha farklıdır.

Yön, uyum, biçim ve süreç. İstanbul meme estetiği ama bunlar objektif veya ölçülebilir parametreler değildirler. Başkası belirli önlemler aldı standart ancak güzelliğin veya estetiğin tanımı değil ideal. Genellikle "Paine Üçgeni" olarak adlandırılır Meme ucuna göre bir eşkenar üçgeni tanımlar Sternumdaki çentiğe olan mesafe Bir grup güzellik Hauben ve arkadaşları rastgele seçilen 50 kadın gönüllünün meme başı-areola oranını inceledi.

24-64 yaş arası vücut kitle indeksi olan kadınlar hariç 20,4-30,8 kg / m2 Bu gözlemsel çalışma Rastgele bir popülasyon, sonuçlar ile meme çekiciliği arasında hiçbir korelasyon göstermedi. Fabie’nin meslektaşları ve meslektaşları 12, 70 gönüllü kadın ve 1 modelin meme estetiği olanlar fotoğraflarındaki göğüs oranlarını inceledi ve plastik cerrahlar ve meslekten olmayan kişiler de dahil olmak üzere 20 uzmandan oluşan bir panelden en yüksek puana sahip 10 kadını seçti.

İstanbul Meme Estetiği Araştırma

Araştırma sonuçları, boyuna göre İstanbul meme estetiği sternum kesi-meme başı mesafesi ile belirlenen memenin güzellik oranının belirlenmesinde meme başının pozisyonunun önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ancak göğüslerin çekiciliği nedeniyle bu çalışmada ilk kadınlar seçilmemiştir. Bu göğüslerin çekici olmasına neden olabilecek biçim veya diğer temel bileşenler. Nitekim, Penn'in boyutu tamamen mümkündür ve göğüsler hala çirkin. Ancak şekli tanımlamaz

Xia ve Thomson'ın küçük çalışması Cerrahlar ve hastalar arasındaki tercih farkını el çizimleriyle inceleyerek, ortaya çıkan meme konturları, ikincisinin önceki hastalara göre daha doğal olmadığını göstermektedir. Sayı herhangi bir gerçek sonuca varmak için çok küçük olmasına rağmen, meme konturunun değerlendiricinin bir parametresi olarak önemini vurgulamaktadır.

Estetik meme ameliyatı geçirenler için güzel göğüsleri neyin oluşturduğunu anlamak önemlidir. Yazarın yayınlanan çalışması, göğüs çekiciliği hakkında bazı önyargıları sorgulamaktadır. Doğum sonrası meme estetiği   Bu çalışmalar, çıplak memelerin son derece dolu olması gerektiği fikrini desteklemiyor. Aslında bunun tersi tavsiye edilir. Güzel göğüs alt kutbunda güzeldir. Bu mükemmel şekilli genç doğal göğsün görünümü 45:55 prensibinin temelini oluşturur.

İstanbul Meme Estetiği Sonuçları

Direğin üst kısmının dolgunluğu daha çok giysinin ideal görünümüne benziyor, İstanbul meme estetiği bu nedenle hastaları istenen sonuçları elde etmek ve en iyi tavsiyeyi vermek için yönlendirmek için farklılaştırmak önemlidir. Burada açıklanan şablon, hastalar ve cerrahlar için bir "estetik kılavuz" olarak tasarlanmıştır.

ICE formülünün gelişimi, bu estetik ilkelerin gerçek uzantısı ve uygulamasıdır. Erkeklerde meme estetiği  Daha öngörülebilir ve tutarlı sonuçlar elde etmek için meme büyütme ameliyatı tasarımının temeli olarak kullanılabilir.

Burada sunulan estetik idealler, Meme Estetiği Yorumlar güvenlik uygulamalarıyla yakından ilgilidir ve daha önce açıklanan doku temelli implant programının bir uzantısıdır. Nihai amaç, daha kabul edilebilir ve daha uzun süreli bir etki yaratmak ve nihayetinde göğüsleri daha güzel hale getirmektir.