İstanbul Burun Estetiği

  1. Anasayfa
  2. İstanbul Burun Estetiği

İstanbul burun estetiği konusunda oldukça başarılı estetik merkezleri olan illerimizin başında gelmektedir.

Yüz estetiğinin en önemli kısmını oluşturan burun estetiği farklı amaçlarla yapılabilmektedir. Burun estetikleri görsel bozukluklar sebebiyle yapılabildiği gibi sağlık sebepleri dolayısıyla da gerçekleştirilmektedir. Zira burnun büyük, geniş, kemerli, şekilsel anlamda bozuk olması karşısında hastaların burun estetikleri tercih etmesi estetik kaygılarla gerçekleştirilen operasyonlardır. Bunun yanında travmalara bağlı olarak burunda gerçekleşen deformasyonlar sonucunda da burun estetiği operasyonlarına başvurulabilmektedir.

İstanbul burun estetiği doktorları bu alanda adından sıkça söz ettiren uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bu sayede yukarıda belirtilen sebeplerle burun estetiği yaptırmak isteyen hastaların hem yurt içinden hem de yurt dışından İstanbul’a geldikleri görülmektedir.

Burun Estetiği Ameliyatında Kullanılan Teknikler

İstanbul burun estetiği konusunda oldukça ileri teknolojilere sahip estetik merkezlerinin bulunduğu illerimizde biridir. İstanbul estetik kliniklerinin başarısında son teknolojinin kullanımı da önem arz eder.

Burun estetiğinde teknolojik gelişmelere uyum kadar kullanılan teknikler de önem taşımaktadır. Burun estetiği ameliyatları açık ve kapalı olarak iki sınıfa ayrılır. Bu tekniklerin her ikisinin de ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Açık burun estetiğinde burun delikleri arasından bir kesi açılarak operasyon gerçekleştirilir. Bu teknik doktora çok geniş görüş açısı sağlandığından avantajlı olup operasyon sonrası morluk ve ödem fazlalığı sebebiyle de dezavantajlıdır. Kapalı burun estetiğinde ise kesiler burun deliklerinin içine açıldığından iz kalma durumu olmamakta ancak doktorun görüş açısı dar olmaktadır.

Burun Estetiğinde Anestezi

İstanbul burun estetiği merkezleri diğer estetik kliniklerinde olduğu gibi anestezi uygulamaları ile burun estetiği operasyonlarını gerçekleştirmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi bu alanda yaşanan tüm gelişmeler bu estetik merkezlerinde benimsenmiş durumdadır.

Estetik operasyonlarında anestezi hastalara oldukça konforlu operasyonlar sağlamaktadır. Burun estetiğinde de genel anestezi uygulanarak operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber burun estetiği operasyonlarında lokal anestezi uygulanması teknik olarak imkansız değildir. Ancak bu operasyonların ince bir çalışma gerektirmesi sebebiyle hastaların uyanık olması operasyon sırasında bazı olumsuz durumlar meydana getirebilecektir.

Hastaların huzursuz olması hekimleri de etkileyecek; bu sebeple operasyonların başarı oranı düşecektir. Teknik olarak lokal anestezi mümkün olsa da uygulamada burun estetikleri bu sebepler dolayısıyla genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir.

Burun Estetiklerinde Yaş Sınırı

İstanbul burun estetiği açısından başarılı uygulamalara imza atmaktadır. Bu başarının en önemli sebebi ise estetik operasyonlarının gerektirdiği kurallara tam olarak uyulmasıdır.

Burun Estetiğinde de başarı belli başlı kurallara uyularak sağlanabilmektedir. Belirtmek gerekir ki burun estetiği açısından en önemli unsur hastaların kemik gelişiminin tamamlanmasıdır. Burun estetiği ile hastanın yaşı arasındaki bağlantı da bundan ibarettir. Zira bunun estetiğinde önemli olan hastanın yaşı olmayıp kemik gelişiminin tamamlanmış olmasıdır.

Kemik gelişimi büyük oranda tamamlanmış olan hastalarda yaş önemli değildir. Ancak anatomi olarak belirli bir yaşa gelmeden kemik gelişimi tamamlanmadığından burun estetiklerinde yaş dolaylı da olsa önem arz etmektedir. Kulak estetiği ise kıkırdak bölge olması dolayısıyla çok küçük yaşlarda dahi gerçekleştirilebilmekte; kemik gelişiminin beklenmesine gerek olmamaktadır.

Burun Estetiğinde Cinsiyetten Kaynaklanan Farklar

İstanbul burun estetiği açısından oldukça başarılı uygulamaların gerçekleştirildiği illerden biridir. Bu başarı sağlanırken hastaların kişisel özelliklerinin dikkate alınması ve bu özellikler doğrultusunda planlama yapılarak operasyonların gerçekleştirilmesi etkili olmaktadır.

Burun estetiği konusunda hastanın kadın veya erkek olması arasında farklar vardır. Erkek hastalara uygulanacak olan estetikte burnun dudaklar ile yaptığı açı doksan derece olması gerekirken kadınlarda bu açı daha geniş olmaktadır. Burun estetiğinde hastanın cinsiyeti fark etmeksizin cerrahi prensipler aynı olsa da belirtilen açılardan birbirinden farklı olmaktadır. İstanbul burun estetiği öneri değerlendirmelerinde öne çıkan bir şehirdir. Bunun nedeni ise deneyimli cerrahlar tarafından hastaların kişisel özelliklerine uygun estetik işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.

İstanbul’da Burun Estetiği Klinikleri

İstanbul burun estetiği konusunda oldukça başarılı operasyonlar gerçekleştiren kliniklere sahiptir. Bu sayede İstanbul burun estetiği doktor önerisi ihtiyacı dahi olmadan kısa bir araştırmayla hastalar başarılı operasyonlar gerçekleştirebilecek kliniklere ulaşabilmektedir. İstanbul estetik merkezleri bu başarısı sayesinde adını duyurmuş ve çok iyi merkezlere sahip bir il haline gelmiştir. Ülkemiz de bulunan birçok şehirden hastalar yalnızca bunun için dahi İstanbul’a gelebilmektedir. Bununla birlikte bu estetik merkezleri yalnızca yurt içinden değil yurt dışından hastaları da ağırlamakta ve bu başarısını bu sayede dünyaya da duyurmaktadır.

Burun Estetiği Fiyatları

İstanbul burun estetiği konusunda oldukça başarılı uygulamalar gerçekleştirmiş; bu başarılı uygulamaların fiyatlara da önemli etkileri olmuştur. İstanbul burun estetiği fiyatları markalaşma sayesinde diğer şehirlere göre daha yüksek olmuştur. Bunun sebebi ise estetik merkezlerinin başarılı uygulamalarıdır.

Belirtildiği şekilde ortaya konulan başarılı uygulamalar fiyatlara etki etmiş olsa da burun estetiğine ilişkin sabit fiyatlar belirtmek oldukça güçtür. Zira belirtmek gerekir ki burun estetiği konusunda fiyatları etkileyen birçok değişken mevcuttur. Hastaların kişisel özelliklerinin etkili olduğu estetik operasyonlarda fiyatların kişiden kişiye değiştiği görülmektedir. Dolayısıyla bu alanda hastaların estetik merkezlerine bireysel olarak başvurarak fiyat alması daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır.

Burun Ucu Estetiği Nedir?

İstanbul burun estetiği merkezlerinin gerçekleştirmektedir olduğu bir diğer operasyon ise burun ucu estetiğidir. Burun ucu estetiği, burnun uç kısmındaki kıkırdakların şekillendirilmesi ile burun ile dudak açısının artırılır azaltılmasına ibarettir. Burun ucu estetiği gerçekleştirilirken, burun ucu inceltilebildiği gibi burun deliklerine de müdahalelerde bulunulabilmektedir.

Genel olarak kemerli buruna sahip olmayan hastalar üzerinde uygulanmaktadır. Bununla beraber burun ucu estetiği burun ucu düşük olan hastalar için sıklıkla uygulanmaktadır. Burun ucu estetiği ile burun delikleri de problem olan hastaların bu problemi de çözülebilmektedir. Bu estetik sayesinde burunda büyük değişimler oluşturulmadan istenilen yüz estetiğine ulaşılmaktadır.