Penis büyütme operasyonundan sonrası erken boşalma sorunuyla karşılaşılıp karşılaşılamayacağı erkeklerin operasyon hakkındaki bir diğer odak noktasıdır.

Penis büyütme operasyonu sonrasında hastaların erken boşalma gibi problemler yaşayıp yaşamayacağı merak edilen konulardandır. Belirtmek gerekir ki insanın yaratılış şekli ile erkeklerin kadınlardan daha erken boşalması söz konusudur. Bunun sebebi yumurtanın döllenebilmesinin sağlanmasıdır. Aksi düşünüldüğünde kadınların erken boşalması halinde yaratılış amacı olan çoğalmanın gerçekleşmesini engelleyecek bir durumun meydana gelmesi söz konusu olacaktır. Tüm bu bahsedilenler sebebiyle erkeğin daha erken boşalması şeklinde bir düzen dizayn edilmiştir. Bu şekilde tasarlanan düzen sebebiyle erkek bireylerin üzerinde bir baskı oluşmaktadır.

Penis büyütme ameliyatı operasyonları sonrasında da bu konuda daha da erken boşalmanın söz konusu olma ihtimali hastaları korkutan bir ayrıntıdır. Bu açıdan belirli değerlendirmelerin yapılması sorunlu bir hale gelmektedir.

Penis büyütme operasyonu ile ilgili bu tarz ön yargıların olmasına rağmen uzman kişilerce gerçekleştirilen operasyonlarda bu tarz bir duruma rastlanmadığını belirtmek gerekmektedir. Büyütme estetiği sonucunda erken boşalma söz konusu olmadığı gibi his kaybı veya cinsel isteksizlik gibi sonuçların da ortaya çıkması söz konusu değildir.

Penis Büyütme Operasyonuna İhtiyaç Duyulan Haller

Bazı durumların gerçekleşmemesi halinde söz konusu olan bir operasyondur. Genel olarak normal penis boyutu sönmüş durumda ikin üç ile beş santim olmakla beraber ereksiyon halinde ise on üç ile on beş santim arasıdır. Bahsedilen boyutun altında penise sahip olan hastalara bu operasyonun uygulanması söz konusu olmaktadır. Penis büyütme estetik alanda uzmanlarca gerçekleştirilen bir operasyon olmakla beraber bu operasyon yalnızca uzunluk açısından değil kalınlık açısından da gerçekleştirilebilmektedir. Bununla beraber genel olarak erken Boşalma ile ilgili operasyonlar ile penis büyütme operasyonunun gerçekleştirilebilmesi de mümkündür.

Penis büyütme operasyonu bahsedilen uzunluk veya kalınlık formunda olmayan penisler için uygulanmaktadır. Bu tarz durumlar ile karşı karşıya kalan hastalarda kendine güvensizlikle beraber bazı psikolojik sıkıntıların meydana gelmesi mümkündür. Bahsedilen durumlarda ihtiyaç duyulan penis büyütme operasyonu yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde başarı oranı yüksek bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Penis Büyütme Yöntemleri


İlginizi Çekebilecek ÜrünlerimizGünümüzde sıkça başvurulan penis büyütme operasyonları beraberinde farklı yöntemleri de getirmiştir. Penis büyütme teknikleri konusunda her gün birbirinden farklı yöntemler ortaya atılmaktadır. Bu alanda öne çıkan uygulamalar genellikle ilaçlar ve penis büyütme pompalarıdır. Bununla beraber bazı kaynaklarca penis büyütme egzersizleri ile de büyümenin sağlanmasının mümkün olduğu savunulmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki ne bahsedilen ilaçlar ne de diğer yöntemlerin başarısı ile ilgili bilimsel bir kanıt yoktur. Dolayısıyla çoğu zaman bu tarz yöntemlere başvurulması hayal kırıklıklarına sebep olabilmektedir.

Evde penis büyütme yöntemleri olarak bilinen ameliyatsız yöntemler ile bir sonuca varmak neredeyse imkansızdır. Her ne kadar televizyon programlarında veya İnternet ortamında her geçen gün yeni bir ürün tanıtılsa da bu ürünlerin başarısına dair somut ve nesnel delillerin ortaya konulması söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla hastaların bu tarz onaylı olmayan yöntemlere başvurması doğru bir tercih olmayacaktır. Bahsedilen alanda sıkıntılar yaşayan hastaların alanında uzman hekimlere ve kliniklere başvurması en doğru yol olacaktır. Aksi halde telafisi güç zararların meydana gelmesi engellenemeyecektir.

Penis Kalınlaştırma Operasyonu

Penis büyütme operasyonlarının kapsamı değerlendirilirken bu operasyonların kalınlaştırma yönünden de gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Kalınlaştırma ile ilgili gerçekleştirilecek olan operasyonlar uzmanların tercihlerine göre değişebilen de genel anestezi altında gerçekleşmektedir. Kalınlaştırma Operasyonu lipusuction yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Hastanın bel veya karın bölgesindeki yağ depolarında alınan yağ parçalarının penis bölgesine enjekte edilmesi ile operasyonun gerçekleştirilmesi söz konusudur. Penis büyütme estetiği açısından en çok tercih edilen işlemlerden biri olan kalınlaştırmada da uzmanlarla çalışmak oldukça önemlidir. Uzmanlar tercih edilirken belirli seviyede titizlik gösterilmesi gerekir. Bu konuda seçim yapılırken uzmanların tecrübesi esas alınmalıdır. Zira estetik operasyonlarda pratiklik oldukça önemli bir konudur.

Penis Büyütme Operasyonu

Penis büyütme operasyonu lokal veya genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Lokal anestezi uygulanan operasyonlarda hastanın bölgesel olarak uyuşturulması söz konusudur. Bu tarz operasyonlarda hasta uyanıktır fakat acı ya da sızı hissetmez. Operasyondan birkaç saat sonra ise hasta tamamen kendine gelir ve taburcu edilir. Penis büyütme operasyonu genel olarak hastanın penis kısmının içeride kalan üç veya dört santimlik kısmın çıkarılması ile gerçekleştirilmektedir. Yani uzatma konusunda herhangi bir yabancı maddenin kullanımı söz konusu değildir. Bu sayede operasyon sonrası yan etkilerin görülme sıklığı da minimum seviyededir.

Penis büyütme operasyonu öncesi ve sonrası ile bütünlük arz etmektedir. Bu sebeple hastaların hem operasyon öncesi hem de operasyon sonrası uzmanlarla iyi bir iletişim kurması gerekir. İyi iletişim sayesinde hastanın durumu sürekli kontrol edilmekte ve durumu stabil konumda tutulmaktadır. Oluşabilecek etkilere anında müdahale ile ortaya çıkacak olumsuz durumlar engellenmektedir. Penis büyütme yöntem açısından hemen hemen her klinikte aynı esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak uzmanların farklı çalışma tarzları dolayısıyla değişikliklerin yaşanması da mümkündür.

Operasyonun Uygulanabileceği Kişiler

Öncelikle penis büyütme operasyonu yukarıda belirtilen normal penis boyutlarına sahip olamayan kişilere uygulanmaktadır. Yani bu konuda yalnızca hastanın talebinin olması yeterli değildir. Bununla beraber penis büyütme operasyonunda herhangi bşr özel şart veya yaş sınırlaması mevcut değildir. Gelişimini tamamlamış, genel sağlık durumu iyi olan ve normal penis boyutlarına sahip olamayan bireylere bu operasyonun uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Genel sağlık durumu açısından da belirli problemleri olmayan hastalara operasyonun uygulanması söz konusu olmaktadır. Aksi durumda operasyonun uygulanmasının mümkün olmayacağı şekilde sağlık sorunu bulunan kişilere uygulanması söz konusu değildir.

Penis büyütme operasyonunun uygulanabileceği kişiler belirlenirken hastaya belirli tetkikler in yapılması söz konusu olmaktadır. Tetkiklerden bağımsız olarak hastaların da başka rahatsızlıklarını veya kullandıkları ilaçları operasyonu gerçekleştirecek olan hekime doğrudan aktarması gerekmektedir. En önem husus insan sağlığı olduğundan bu tetkikler ve bilgi alışverişi sonucunda uzmanların bir karar vermesi gerekecektir. Yapılan tetkikler ve değerlendirmeler sonucunda herhangi özel bir durumla karşılaşılması durumunda başka bir şart aranmaksızın operasyonun uygulanması aşamasına geçilebilir.

Penis Büyütme Operasyonu Fiyatları

Penis büyütme fiyatları ile ilgili olarak her hekimin ve kliniğin farklı politikaları benimsediğini belirtmek gerekmektedir. Bununla beraber hastanenin bulunduğu şehir, kişinin kendisinden kaynaklı özellikleri gibi sebeplerle operasyon farklı fiyatlarda gerçekleştirilmektedir. Yine birbirinden farklı birçok konu operasyonun fiyatları üzerinde etkili olabilmektedir. Dolayısıyla operasyonun fiyatları ile ilgili olarak sabit fiyatların belirtilmesi mümkün değildir. Uygulamada da genel olarak bu noktadan hareketle hastaların kendi kişisel özellikleri doğrultusunda kliniklerden fiyat alması önerilmektedir. Zira en sağlıklı sonuçlara ancak bu şekilde ulaşılabilmektedir.

Penis büyütme operasyonunun önemine binaen hastaların fiyat konusundan hareket etmesi oldukça yanlıştır. Ekonomik durum her ne kadar çok önemli olsa da söz konusu sağlık ise fiyat endeksli düşüncenin bir kenara bırakılması gerekmektedir. Penis büyütme operasyonu tarzı işlemlerde cerrahın yetkinliğini önemi de dikkate alındığında fiyat odaklı düşünmeden en iyi hizmetin alınmasının amaçlanması gerekmektedir.