Penis büyütme operasyonu sonrasında yaşanacak olan değişimler hastalar açısından çok önemlidir.

Penis büyütme estetiği günümüzde hastaların sıkça başvurduğu operasyonlardandır. Bu operasyonlara başvurulmasından sebebi penis boyutunun normalin daha altında olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla hastalar sırf bu yüzden birçok sıkıntı ile karşılaşabilmektedir. Bahsedilen sıkıntılar genel olarak hastanın psikolojik olarak yaşadığı sıkıntılar olmakla birlikte bazen penisi boyutunun normalin altında olması çiftler için de büyük sorun olmaktadır. Belirtilen sıkıntılar penis büyütme operasyonları sayesinde giderilebilmektedir.

Penis büyütme operasyonu sonrasında istenilen boyutlara ulaşılmak la beraber düşünülenin aksine olumsuz bir etki söz konusu olmamaktadır. Herhangi bir performans düşüklüğü gözlemlenmediği gibi hissiyat ile ilgili de problem yaşanmamaktadır. Titizlikle gerçekleştirilen işlemler sonrasında hastalar istedikleri uzunluk ve kalınlığa sahip olabilmektedir. Penisin normal boyutlarda daha küçük olması ile yaşanan psikolojik sıkıntılar da ortadan kaldırılmış olmaktadır.

Penis Büyütme Operasyonu Öncesi Hazırlık Aşaması

Penis büyütme operasyonu öncesinde hastaların ve operasyonu gerçekleştirecek olan hekimlerin dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Hastalar açısından değerlendirmede bulunmak gerekirse penis büyütme ameliyatı öncesinde alanında uzman hekimlerin araştırılarak bu hekimlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Zira bu tarz operasyonlarda hekimlerin yetenekleri ve uzmanlık derecesi çok önemlidir. Genel olarak hastalar açısından operasyon öncesindeki en önemli hazırlık hekim ve klinik seçimidir. Hastalar hekim seçimi sırasında hekimlerin tecrübelerini göz önünde tutmalıdır.

Penis büyütme estetik operasyonu öncesinde hastalar gibi hekimlerin de yerine getirmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle hekimlerin operasyon öncesi belirli tetkikler yapması ve buna göre operasyonun gerçekleştirilebilir olup olmadığına karar vermelidir. Operasyon sırasında oluşabilecek olan komplikasyonlar hakkında hastaları bilgilendirmelidir. Ayrıca operasyon sonrası süreç ve elde edilecek görünüm ile ilgili hastaların aydınlatılması da hekimlerin asli görevlerindendir. Elde edilecek görünüme hastalar ile karar verilmelidir.

Penis Büyütme Operasyonunun Uygulanabileceği Kişiler

Penis büyütme operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için genel olarak yapılacak olan tetkikler sonucunda karar verilmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi operasyon öncesinde hastanın operasyon için uygun olup olmadığı konusunda bir sonuca varmak için belirli tetkikler söz konusudur. Bahsedilen tetkikler ile olumsuz bir sonuç çıkmaması halinde herkese operasyonun uygulanması mümkün olabilmektedir. Ancak penis büyütme teknikleri uygulanması hastanın gelişim sürecini tamamlamış olmasında da bağlıdır. Zira normal boyutların altında penise sahip olmak için gelişmişliğin tamamlanmış olması gerekir. Hala gelişmekte olan bir kişi için bu operasyonun uygulanması doğru olmayacaktır. Bunun dışında sağlık açısından problemi olmayan ve yapılan tetkiklerde de operasyona engel bir hale rastlanmayan tüm bireylerde yaş sınırlaması olmaksızın penisi büyütme ameliyatı uygulanabilecektir.

Ameliyatsız Penis Büyütme Var mıdır?

Penis büyütme konusunda en fazla araştırılan konulardan bir başkası da bu işlemin ameliyatsız olarak gerçekleştirilir gerçekleştirilemeyeceğidir. Önemle belirtmek gerekir ki ameliyatsız büyütmeye yönelik günümüzde ortaya atılan bazı ürünler mevcuttur. Bu ürünlerin başında kimyasal içerikli ilaçların kullanımı ve penis büyütme pompaları gelmektedir. Ancak bahsedilen ürünlerin penis büyütme konusundaki olumlu etkisinin henüz kanıtlanmış olmadığını belirtmek gerekmektedir. Bu ürünlerden başka penis büyütme egzersizleri de çok fazla işe yaradığı söylenebilecek bir yöntem değildir. Bazı çevrelerce her ne kadar bahsedilen yöntemlerin işe yaradığı iddia edilse de bunun bilimsel olarak kanıtlanması gerekmektedir. İlgili yöntemlerin kullanılması açısından ne derecede güvenilirlik olduğu konusunda da şüpheler bulunmaktadır.

Penis büyütme konusunda bahsedilen ameliyatsız yöntemler konusunda hastaların oldukça dikkatli olması gerekmektedir. Uzmanların uyarıları kapsamında hastaların bu tarz yöntemlerden kaçınması ve alanında uzman kişilerce ameliyat olmaları önerilmektedir.

Evde Penis Büyütme Yöntemleri Var mıdır?

Penis büyütme konusunda insanlar psikolojik olarak baskı hissederler. Zira penis boyutlarının olması gerekenden küçük olması bir eksiklik olarak düşünülür. Dolayısıyla penis büyütme ameliyatı yerine evde basit işlemlerle büyümenin mümkün olup olmadığı hastalarca sürekli araştırılmaktadır. Toplumun vereceği tepkiler düşüncesiyle üzerinde baskı hisseden başka hastalar ise operasyonun ev ortamında gerçekleştirilmesini de isteyebilmektedir. Ancak belirtilmelidir ki penis büyütme yöntem fark etmeksizin hastane ortamında ve steril olarak hazırlanmış ameliyathanelerde gerçekleştirilmesi gereken bir operasyondur. Cerrahi bir müdahale olan bu yöntemin ameliyathane dışındaki bir yerde gerçekleştirilme istenmesi enfeksiyon riskini ve diğer başka risklerin meydana gelme ihtimalini artırır.

Penis büyütme ameliyatlarının evde gerçekleştirilmemesi ile ameliyatsız yöntemlerin de işe yarar olmadığı belirtilmişti. Dolayısıyla evde penis büyütme yöntemleri açısından da olumlu bir değerlendirmede bulunmak oldukça zordur. Hastaların toplumun farklı baskılarını düşünmeden profesyonel anlamda bir kliniğe başvurması gerekir.

Operasyon Süresi ve Operasyon Sonrası Yaşanan Değişim

Penis büyütme operasyonu cerrahi bir müdahale olmasına karşın ağır bir operasyon değildir. Dolayısıyla operasyonun gerçekleştirilmesi de uzun sürmemektedir. Penis büyütme operasyonları hastadan hastaya değişen sürelerde uygulanmaktadır.  Bu süre her ne kadar hastadan hastaya farklılık gösterse de genel olarak bir saat ile bir buçuk saat arasında tamamlanmaktadır.

Penis büyütme operasyonu sonrası hastanın kasık bölgesinin iç kısmında bulunan penisin devamı dışa çıkarılmaktadır. İşlem gerçekleştirilirken penisi kasık bölgesine sabitleyen bağların yüzde yetmiş beşlik kısmının kesilmesi söz konusu olmaktadır. Bağların bahsedildiği şekilde gevşetilmesi sonucunda hastanın penisinin üç ile dört santim arasında uzatılması söz konusudur. Yaşanan bu değişim ile hasta normal boyutlarda bir penise kavuşmaktadır.

Penis Büyütme Operasyonu Sonrası Cinsel İlişki

Penis büyütme hastalara operasyon sonrasında da belirli sorumluluklar yüklemektedir. Operasyon sonrasında hastaların oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. Her ne kadar operasyondan kısa bir süre sonra günlük hayata dönemde problem olmasa da hastaların kendini zorlamadan istirahat etmesi önem arz eder. Bununla beraber hastaların penis büyütme sonrasında belirli bir süre cinsel ilişkiden ve mastürbasyondan uzak durması gerekir. Zira operasyon sonrasında bu tarz fiillerde bulunmak operasyon ile amaçlanan hedefe ulaşmayı zorlaştıracaktır. Cinsel ilişkiye girilmesi durumunda dokuların birbirini tutması gecikecek ve belki de yeniden ameliyat olunması dahi gerekebilecektir.

Penis büyütme sonrasında hastalar en az üç dört hafta boyunca yukarıdaki sorumluluklarına uymalıdır. Cinsel ilişkiye girmeden bahsedilen üç haftalık süre geçirildikten sonra da hastaların sorumlulukları devam eder. Hastalar yine ani hareketler etmemeye özen göstermelidir.

Penis Büyütme Operasyonunun Riskleri

Penis büyütme ameliyatı cerrahi bir müdahale olduğu için cerrahi müdahalelere özgü olan tüm riskleri bünyesinde taşımaktadır. Bununla beraber operasyonlar sonrasında hastanın kasık bölgesinde kesiklere bağlı morarmaların ve ağrıların meydana gelme riski mevcuttur. Oluşan morarmaların belirli bir süre sonunda tamamen geçmektedir. Morarmaların uzun sürelerde sürmesi durumunda hastaların uzman kişilere başvurması gerekmektedir. Operasyon sonrası ağrılar için ise genel olarak uzmanların tavsiye ettiği ağrı kesici ağırlıktaki ilaçların kullanılması gerekmektedir. İlaçların düzenli kullanılması ile bu ağrıların da kısa süre içerisinde ortadan kalkması söz konusu olacaktır.

Penis büyütme ameliyatı ile ortaya çıkabilecek risklerden biri de kan pıhtılaşmasıdır. Bu tip risklere karşı uygulamada uzmanlar hastalara genel olarak antibiyotik kullandırmaktadır. Görüldüğü gibi operasyon riskler barındırıyor olsa da uzman hekimlerle kurulan kuvvetli iletişim sayesinde bu risklerin üstesinden gelmek mümkündür. Dolayısıyla hastalar süreç öncesi ve sonrasında sürekli olarak operasyonu gerçekleştiren uzmanlar ile iletişimde olmalı, yaşanan değişikler le ilgili uzmanları bilgilendirmelidir.