Penis büyütme ameliyatı sonrasında penisin kazandığı yeni görünüm hastalar için oldukça önemlidir.

Penis büyütme ameliyatı normal boyutlarda olmayan penise sahip hastaların günümüzde sıkça başvurduğu operasyonlardan biridir. Önemle belirtmek gerekir ki bu operasyon yalnızca boyun uzatılması şeklinde değil ayrıca penis kalınlaştırması açısından da uygulama alanı bulmaktadır. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin geldiği nokta sayesinde bu alanda yaşanan gelişmeler bu operasyonların daha sık tercih edilmesini sağlamıştır. Her ne kadar çok önemsemeyen bir konu gibi görünse de penis boyutlarının normalim altında olması ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunların önemli bir kısmını hastaların psikolojik açıdan yaşadığı sıkıntılar oluşturur.

Penis büyütme operasyonuna başvurulmasından bir diğer amacı da hastaların partnerleri ile olan cinsel ilişkilerinde yetersiz olduğunu düşünmeleridir. Nitekim bu konuda tatmin olma duygusunun hissedilmediği ilişkilerde problemler yaşanabilmektedir. Günümüzde hukuki düzenlemeler dahi bu açıdan da evlilik ilişkisine yaklaşmaktadır. Cinsel tatmin olmama durumunu günümüz hukukları geçerli bir boşanma sebebi olarak dahi görebilmektedir. Dolayısıyla bu operasyonların önemi daha da artmaktadır.

Olması Gereken Boyutlar ve Operasyon Sonrası Boyut

Penis büyütme operasyonları hem boy hem de kalınlık açısından uygulanabilmektedir. Penis büyütme estetik operasyonları normal boyutların altında penise sahip hastalara uygulanmaktadır. Boyutları uzunluk açısından ortalama on üç on dört santim civarında olmalıdır. Buradan hareketle on iki santim altı penise sahip hastalara bu operasyonun uygulanması mümkündür. Operasyon ile amaçlanan normal boyutlara ulaşan penisleri oluşturmaktır.

Penis büyütme estetiği boy ile kalınlık açısından da uygulanmaktadır. Yeterince kalın olmayan penisler de yukarıda belirtilen problemleri beraberinde getirebilmektedir. Meydana gelen problemlerin ortadan kaldırılması için boy açısında olduğu gibi kalınlaştırma işlemlerinin de gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.

Penis büyütme bahsedilen uzunluk ve kalınlık yönü haricinde şekil bozuklukları veya sünnetten kaynaklanan problemler sebebiyle de uygulanabilmektedir. Şekil bozuklukları ile ilgili olarak gerçekleştirilen penis estetik operasyonları ile hastaların hayal ettikleri görünüme kavuşabilmeleri sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan problemlerin de çözülmesi mümkün olmaktadır.

Penis Uzatma Operasyonunun Gerçekleştirilmesi

Penis büyütme daha önce belirtildiği gibi hem uzunluk hem de kalınlık açısından mümkündür. Boyun uzatılması operasyonu hastalara genel anestezi metodu uygulanarak yapılmaktadır. Operasyon öncesinde hastalara uygulanan anestezi sayesinde hatanın operasyona ilişkin ağrı ya da sızı gibi travmaları İn oluşması engellenmektedir. Uzunluk açısından operasyonda hastanın kasık bölgesinde kesikler açılmaktadır. Bu kesikler sayesinde penisin bağlandığı bağ yapılarının yüzde yetmiş beşe kadar kesilmesi ve dolayısıyla gevşetilmesi söz konusudur. Yapılan işlem sayesinde penisin uzunluğu ortalama üç dört santim kadar uzatılmaktadır.

Penis büyütme teknikleri kullanılırken bu alanda uzman kişilerin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Zira belirtildiği gibi gerçekleştirilen operasyon büyük hassasiyet gerektirir. Bahsedilen şekilde tamamlanan operasyon sonrasında açılan kesikler eriyebilen ipler kullanılarak atılan dikişler yardımıyla kapatılmaktadır.

Penis Kalınlaştırma Operasyonları

Penis büyütme daha önce de belirtildiği gibi enine büyütmeyi yani kalınlaştırması da içerisinde barındıran bir ifadedir. Hastaların penis kalınlığından da memnun olmaması mümkündür. Böyle bir durumda kalınlaştırmanın yapılması günümüz sistemlerinde söz konusu olabilmektedir. Bu alandaki başarılı uygulamalar kalınlaştırma operasyonlarına olan ilgiyi de artırmış durumdadır.

Kalınlaştırma operasyonlarında genel olarak hastanın kendi yağlarının kullanılması söz konusu olmaktadır. Bunun dışında bazı nadir durumlarda dışarıdan silikon bazlı maddelerin penise enjektesi de söz konusu olabilmektedir. Ancak genel olarak kesik olmadan karın veya bel çevresinden alınan yağların enjekte edilmesiyle operasyon gerçekleştirilmektedir. Operasyonları genel olarak doğal bir şekilde gerçekleştirildiğinden yan etkilerin görülme ihtimali de oldukça düşük olmaktadır.

Penis Büyütme Yöntemleri

Ameliyatlı ve ameliyatsız olarak gerçekleştirilebildiği düşünülen bir operasyondur. Ancak uygulamada ameliyatsız olarak penis büyütmeye yaradığı söylenen yöntemlerin bilimsel bir dayanağı yoktur. Bu sebeple ameliyatsız yöntemlerin penis büyütme işlemlerinde mümkün olmadığı bilimsel açıdan kabul edilmektedir. Özellikle penis pompası, ilaçlar veya penis büyütme egzersizleri olarak karşılaşılan ameliyatsız yöntemlerin etkisi henüz kanıtlanmış değildir. Bahsedilenler sebebiyle günümüzde ameliyatsız olarak penis büyütmenin güvenilir bir yöntemi olduğunu söylemek oldukça zordur.

Hastalar için penis büyütme işlemlerinde gizlilik esas alınmaktadır. Zira penis boyutlarındaki memnuniyetsizlik eksiklik olarak düşünülmekte ve bu durum hastalar için psikolojik bir baskı unsuru olmaktadır. Baskı hisseden hastalar farklı yöntemler aramakta ve özellikle evde penis büyütme yöntemleri ile ilgili sıkça araştırmalar yapmaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki ameliyatsız bir yöntem ile bu işlemin gerçekleştirilmesi bilimsel olarak kanıtlanmadığından evde bu işlemin gerçekleşmesi imkansızdır. Ameliyat ile gerçekleştirilen penis büyütme operasyonları da steril ve temiz bir hastane ortamında gerçekleştirilmelidir. Yani evde penis büyütmeye yönelik yöntemler mevcut değildir. Hastaların bu tarz araştırmaları sonucunda ulaşacağı ve etkisi kanıtlamaya ayrıca sağlık açısından uygunluk denetimi yapılmamış ürünlerin uygulanması telafisi güç zararların meydana gelmesine sebep olacaktır.

Operasyon Sonrası İyileşme Aşamaları

Penis büyütme operasyonları sonrasında iyileşme aşamaları ile istenilen boyuta ulaşılması ile olumsuz durumların yaşanıp yaşanmayacağı da oldukça merak edilmektedir. Öncelikle bu konuda günümüz teknolojisi ve uzman ekiplerin yetenekleri sayesinde olumsuz bir sonucun oluşmadığını belirtmek gerekir. Yani operasyon sonrasında herhangi bir performans kaybı ya da hissizlik durumunun oluşması söz konusu değildir. Ancak bütün olumsuzlukların engellenebilmesi için hastaların operasyon sonrasında dikkat etmesi gereken aşamalar vardır. Penis büyütme yöntem fark etmeksizin belirli bir iyileşme sürecini de gerektirmektedir.

Büyütme operasyonu sonrasında genelde hastaların aynı gün taburcu edilmesi söz konusudur. Bazı özel durumlarda uzmanlar hastanın müşahede altında tutulmasına da karar verebilmektedir. Taburcu edilen hastalar genel olarak üç dört gün evde istirahate bırakılır. Bu süreçte hastaların kendini yoracak işlerden kaçınması ve zorlamadan istirahat etmesi gerekir. İstirahat süresi sonunda hastaların iş yaşantısına veya günlük yaşantısına dönmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak hastanın en az üç hafta boyunca cinsel ilişkiden uzak kalması gerekmektedir. Özellikle penis kalınlaştırma operasyonlarında enjekte edilen yağ dokularının tamamen tutunmasını için bu süre oldukça önemlidir.

Penis Büyütme Operasyonunda Fiyatları Etkileyen Unsurlar

Estetik cerrahisinin alanına giren ve kişiden kişiye uzmandan uzmana değişiklik gösterebilmektedir. Kişilerin talepleri ve durumuna göre farklı uygulamaları gerektiren operasyonlar da doğal olarak farklı fiyatlandırılabilmektedir. Dolayısıyla penis büyütme operasyonlarına ilişkin sabit miktarlarda fiyatların belirtilmesi neredeyse imkansızdır.

Penis büyütme operasyonu da diğer estetik operasyonlar gibi fiyatlar açısından birçok değişkenden etkilenmektedir. Değişkenler arasında en önemlisi hastanın kişisel özelliğidir. Bununla beraber operasyonu gerçekleştirecek olan hekime ve hekimin çalıştığı kliniğin politikalarına göre de farklı fiyat uygulaması söz konusu olacaktır.

Estetik alanında öne çıkan klinikler ve hekimler doğal olarak normal kliniklere göre daha farklı fiyatlara işlem gerçekleştirir. Bu tarz klinik ve hekimlerin dünyada ve ülkemizde markalaşmış olması en önemli etkendir. Zira operasyonun başarısı için uzmanların yeteneklerinin önemi çok fazladır. Yetenekli kişilerce gerçekleştirilecek olan operasyonların fiyatları da daha farklı olabilmektedir. Bahsedilen operasyonlara ilişkin fiyat bilgisinde sağlıklı sonuçlara ulaşmak için hastaların bireysel olarak kliniklere başvurarak fiyat alması gerekmektedir.