Penis büyütme ameliyatı gününüzde yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde hastalarca oldukça sık bir şekilde tercih edilmektedir.

Penis büyütme ameliyatı hem uzunluk hem de kalınlık ile ilgili yaşanan problemlerin çözümünde söz konusu olmaktadır. Buna ek olarak başka durumlarda da penis estetiği işlemlerinin gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Sünnetten kaynaklanan bazı sorunların giderilmesi ile penise yaşanan eğrilikler de penis estetik operasyonları ile giderilebilmektedir. Diğer estetik operasyonların çoğunda olduğu gibi penis büyütme operasyonunun da mahiyeti cerrahi bir müdahaledir. Dolayısıyla cerrahi müdahaleler sebebiyle meydana gelen tüm riskler penis büyütme operasyonunda da bulunmaktadır.

Penis büyütme ile ilgili yukarıda belirtilen hususlar sebebiyle hastaların ve hekimlerin operasyon öncesinde, operasyon sırasında ve operasyon sonrasında dikkat etmesi gereken birçok unsur söz konusudur. Aksi halde operasyondan kaynaklı risklerin görülmesi ve telafisi güç zararlar ile karşılaşılması söz konusu olacaktır. Operasyonun önemi dolayısıyla öncelikle operasyon öncesi ve operasyon sırası için dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmelidir.

Operasyon Öncesi Süreçte Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Penis büyütme operasyonu diğer estetik operasyonların çoğunda da olduğu gibi öncesi ve sonrası ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Hastaların motivasyonunu buna göre belirlemesi operasyon sonrası elde edilecek sonuçlara doğrudan etki etmektedir. Dolayısıyla penis büyütme estetiği yalnızca operasyonun gerçekleşmesinden ibaret olmayıp operasyonun öncesinde ve sonrasında hastaların ve hekimlerin dikkat etmesi gereken unsurlar vardır.

Hastalar açısından en önemli husus doktor ve klinik seçimidir. Operasyondan önce bu konuda hastaların titizlikle hareket etmesi ve alanında uzman kişileri tercih etmesi gerekir. Zira estetik operasyonlarda uzmanların yetkinliğini çok önemlidir. Bununla beraber hastalar operasyonu gerçekleştirecek olan hekim ile iyi bir iletişim kurmuş olmalıdır.

Penis büyütme operasyonu öncesi hekimler ise hastaların operasyona uygunluğu denetimi açısından tüm tetkikleri özenle gerçekleştirmelidir. Ayrıca operasyonun geri dönüşündeki zorluk düşünüldüğünde operasyon sonrası elde edilecek görünüm hastalara görsellerden yararlanarak doğru bir şekilde aktarılmalıdır. Yine operasyon süresince ve sonrasında hastaların karşılaşacağı hususlar konusunda da hastaların aydınlatılması gerekmektedir.

Operasyon Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar


İlginizi Çekebilecek ÜrünlerimizPenis büyütme operasyonu öncesinde olduğu gibi operasyon sırasında da hastaların ve hekimlerin dikkat etmesi gereken hususlar mevcuttur. Öncelikle hem hastalar hem de uzman kadro penis büyütme estetik bir operasyon olduğu için temizliğe özen göstermelidir. Operasyon bazı durumlarda yalnızca hastaya lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Lokal anestezi ile gerçekleşen operasyonlarda hastaların sakinliğini koruması ve hekimin işini kolaylaştırmak açısından tüm talimatlara uygun davranması gerekmektedir. Doğru iletişim operasyon öncesinde ve sonrasında olduğu kadar operasyon sırasında da oldukça önemlidir. Dolayısıyla operasyon esnasında hastaların iletişim konusunda dikkatli olması ve tüm belirtiler ile farklı hissettiği durumları hekime hemen bildirmelidir.

Operasyon Sonrasında İyileşme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Penis büyütme operasyonu öncesi ve sonrası kadar operasyon sonrasında da hem hastalara hem de uzman ekibe birçok görev düşmektedir. Öncelikle hastaların operasyonu gerçekleştiren hekimlerin tüm talimatlarına uyması gerekmektedir. Çoğu zaman operasyona bağlı olan ağrılar için verilen ilaçlar veya kremleri düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Operasyon sonrasında oluşan morlukların uzun sürelerde kalıcı olması halinde de durumdan hekimin haberdar edilmesi gerekmektedir. Bahsedilen tüm hususlar hekimin talimatlarına uyma başlığı altında toplanabilecektir.

Penis büyütme operasyonu sonrasında hastalar kendilerini çok fazla zorlamayın istirahat süresi boyunca gereken tüm çabayı sarf etmelidir. Yine uzmanların genel olarak uyarılarını dinlemeli ve buna göre hareket etmelidir. Operasyon sonrası süreç boyunca rutin kontroller günü gününe takip edilerek durumun stabil olarak tutulması sağlanmalıdır.

Operasyonun Gerçekleştirilmesi

Penis büyütme ameliyatı hastalara genel veya lokal anestezi uygulanması ile gerçekleştirilir. İki seçenek arasındaki tercih hastanın durumuna göre hekim tarafından belirlenmektedir. Hastalara anestezi uygulanması sonrasında uzunluk açısından operasyonun gerçekleştirilmesi için kasık bölgesinde kesikler açılmaktadır. Kasık bölgesinde açılan kesikler sayesinde iç kısımdaki penis bölümünü kazığa bağlayan bağların bir kısmı kesilerek uzama sağlanır. Penis büyütme teknikleri yalnızca uzama konusunda değil kalınlaştırma açısından da söz konusu olabilmektedir.

Operasyon kalınlaştırma amacıyla gerçekleştiriliyorsa hastaya yine anestezi uygulanması söz konusu olmaktadır. Penis uzatmadan farklı olarak burada kalınlaştırma için yağ veya silikon enjektesi söz konusudur. Enjekte edilmek istenen yağ çoğu zaman hastanın bel veya karın çevresinden alınmaktadır. Alınan yağlar dokuların ayrıldıktan sonra penis kısmına enjekte edilmekte ve böylece kalınlaştırma sağlanmaktadır. Tamamen kalınlaştırmanın söz konusu olabilmesi için bu işlemin üç ay aralıklarla en az üç kere tekrar edilmesi gerekmektedir.

Operasyonun Süresi ve Meydana Gelen Değişim

Penis büyütme operasyonu çok uzun sürelerde gerçekleştirilen operasyonlardan değildir. Operasyonun süresi birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.  Konuya ilişkin hastanın kişisel durumu, hekimlerin çalışma prensipleri, uygulanması gereken ekstra işlemler süreleri etkileyen unsurların başında gelmektedir. Penis büyütme yöntem olarak birbirinden farklı operasyonların gerçekleştirilmesine sebep olsa da ortalama olarak bir saat ile bir buçuk saatte operasyonların tamamlanması söz konusudur.

Penis büyütme operasyonu sonrasında hastaların hayal ettiği görünümün elde edilebilmesi için birçok değişim yaşanmaktadır. Özellikle uzama ve kalınlaştırma açısından düşünüldüğünde en az üç dört santimlik bir uzamanın söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. Kalınlaşma açısından bakıldığında ise işlemin birkaç kez uygulanmasının ardımdan ortalama olarak çağın bir santim kadar artırılması söz konusu olmaktadır.

Ameliyatsız Penis Büyütme Mümkün müdür?

Penis büyütme günümüzde ilaçlar, kremler veya başka yollarla da mümkün olarak düşünülmektedir. Bahsedilen yanlış algının sebebi ise bu tarz ürünleri satan firmaların yaptığı reklamlardır. Yine bazı kaynaklarca penis büyütme egzersizleri ile de penis büyütmenin mümkün olduğu savunulmaktadır. Ancak konuya ilişkin bilimsel bir kanıtlama durumu yoktur.

Evde penis büyütme yöntemleri konusunda hastalar tarafında araştırmalar yapılsa da bahsedilen ürünlerin etkisinin henüz kanıtlanamamış olması sebebiyle bu durum mümkün değildir. Evde penis büyütme için bahsedilen ürünler kullanılırken hastaların çok dikkatli olması gerekmektedir. Aksi halde çok büyük problemler yaşanabilmektedir. Dikkatli olmaktan öte bu alanda uzman kişilerin ilgili ürünlerden uzak durulması gerektiği tavsiyesine uyulması gerekmektedir.

Penis Büyütme Operasyonu Fiyatları

Penis büyütme sürelerde de olduğu gibi hastadan hastaya ve klinikte kliniğe değişen fiyatlarda uygulanmaktadır. Zira hastanın talepleri ile durumunun birbirinden farklı olması fiyatları etkileyen en önemli konudur. Ayrıca kliniklerin bulunduğu şehirlerdeki fiyat politikaları, klinik tercihleri, kliniklerin imkanları, hekimlerin tecrübesi, bu alandaki yetenekleri de fiyatları doğrudan etkilemektedir.

Penis büyütme fiyatları belirtildiği gibi hastadan hastaya ve birçok özelliğe göre değişiklik gösterebilmektedir. Operasyon öncesinde karar aşamasında olan hastaların salt fiyat odaklı hareket etmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Operasyonun önemi açısından hekimlerin yetenekleri ve kaliteli hizmet alımı çok önemlidir. Dolayısıyla yalnızca fiyat odaklı düşünmek telafisi güç zararların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Ucuz hizmet anlayışı ile hareket eden hataların daha büyük sağlık sorunları ile karşılaşması işten bile değildir. Dolayısıyla estetik operasyonların birçoğunda olduğu gibi penis büyütme ameliyatı için de en kaliteli hizmeti tercih etmek gerekmektedir.