Penis büyütme ameliyatı öncesi kilo vermem gerekir mi? Penis büyütme operasyonundan öncesi hastaların yapmaları gereken birtakım prosedürler olabilir. Kimi hastaların kilo vermesi de gerekebilir.

Penis büyütme son yıllarda hastaların sıklıkla başvurduğu bir operasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak erkeklerde erekte olmamış bir penis ortalama üç ile beş santim uzunluğunda olmaktadır. Ereksiyon durumunda ise ortalama penis boyunun on üç santim ile on beş santim civarlarında olması gerektiği bilinmektedir. Bu sebeple bahsedilen aralığın altında bir uzunluğa sahip hastaların penis büyütme estetiği gerçekleştirebilecek hastalardan olduğu kabul edilmektedir. Bahsedilen aralıkta bulunmayan hastalar genel olarak bu operasyon için kliniklere başvurmaktadır.

Penis büyütme operasyonundan başka kalınlık sorunu veya şekil bozuklukları durumunda da bazı operasyonlar uygulanmaktadır. Penis büyütme ameliyatı haricinde penis kalınlaştırma ve penis düzeltme operasyonları da hastaların sıkça başvurduğu yöntemlerdendir. Operasyonlar sonrasında hastaların istedikleri görünüme sahip olması mümkündür. Bu sebebin beraberinde getirdiği sıkıntılar bahsedilen operasyonlar sayesinde giderilebilmektedir. Bu operasyonların gelişmesinde yaşanan teknolojik gelişmeler etkili olmuştur.

Penis Büyütmenin Ameliyatsız Olarak Gerçekleştirilmesi Mümkün mü?

Penis büyütme operasyonu ile ilgili olarak gündemdeki en sıcak konu ameliyatsız işlemlerin mümkün olup olmadığıdır. Genel olarak bu tarz istekler toplum tarafından alınabilecek tepkilerden olsa gerek dillendirmek istenmemektedir. Bu düşünceden hareketle penis büyütme hususunda ameliyatsız yöntemlerin var olup olmadığı araştırılan önemli konulardandır. Bu konuda bazı araştırmalar sonucunda büyütme pompaları ve ilaçların kullanılarak büyümenin sağlanabildiği savunulsa da bu konuya ilişkin ispatlanmış bir gerçeklik yoktur. Penis büyütme egzersizleri veya bahsedilen diğer yöntemlerin kullanımı konusunda bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir çalışma da mevcut değildir. Dolayısıyla günümüzde kesin sonuç almak isteyen hastaların bu operasyonlara başvurması gerekmektedir.

Penis büyütme konusunda kullanılan diğer yöntemlerin hastalara bazı zararları olduğunu da belirtmek gerekir. Söz konusu hususta insan sağlığı her şeyin üstünde tutulması gerekmektedir. Bu sebeple onaylı olmayan belirli işlemlerin sorgulamadan uygulanması ortaya telafisi güç zararlar çıkarabilecektir. Bu sebeple bu tarz yöntemlere başvurmadan evvel bu alanda uzman kişilere başvurulmalıdır ve bu kişilerin talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir.

Evde Penis Büyütmenin Yolları

Penis büyütme konusunda yukarıda da belirtildiği gibi ameliyatlar haricinde bazı yöntemler ortaya atılmıştır. Bu yöntemler genel olarak evde penis büyütme yöntemleri olarak pazarlanmaktadır.  Bu konuda her gün birçok farklı reklam ile karşılaşılabilmesi mümkündür. Bazı ilaçlar ya da ürünler sayesinde bunun mümkün olduğu belirtilmektedir. Ancak daha önce de bahsedildiği gibi bu konuda onaylı bir yöntem henüz mevcut değildir. Bu sebeple hastaların evde penis büyütme konusunda yaptığı araştırmalar ne yazık ki olumsuz olarak yanıtlanacaktır. Hastaların bu konuda sağlığı ön planda tutarak oldukça dikkatli davranması gerekmektedir. Aksi halde daha büyük zararlar sebebiyle olumsuz durumlar ile karşılaşmak söz konusu olabilmektedir.

Operasyon Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler


İlginizi Çekebilecek ÜrünlerimizPenis büyütme ameliyatı öncesi kilo vermem gerekir mi? Penis büyütme operasyonu öncesinde ve sonrasında hastalara büyük iş düşmektedir. Öncelikle operasyon öncesinde hastaların bu alanda uzman kişileri ve kaliteli hizmeti tercih etmesi gerekmektedir. Zira penis büyütme estetik operasyonları hafife alınmayacak kadar önemlidir. Alanında uzman kişiler operasyonun gidişatı ve elde edilecek sonuçlar açısından oldukça etkilidir. Bununla beraber hastaların cerrahlar ile iyi bir iletişim içerisinde olmaları çok önemlidir. Bu sayede cerrahlar hastaların isteklerine daha rahat bir şekilde karşılık verebilecektir. Hastaların operasyon öncesinde penis büyütme operasyonunun öncesi ve sonrası ile bir süreç olduğunu da algılaması gerekir.

Penis büyütme operasyonu öncesinde uzmanların da hastanın isteklerini değerlendirip bu isteklerin ne denli mümkün olduğunu açıkça hastalara aktarması gerekmektedir. Kalıcı sonuçların ortaya çıkacağı bu operasyon öncesi hastaların aydınlatılması oldukça önemlidir. Gerekirse teknolojik gelişmelerin yardımı ile üç boyutlu görseller hazırlanmalı ve hastalara operasyon sırası ve sonrası ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır. Bu şekilde gerçekleştirilen süreç sonucunda hasta memnuniyeti de sağlanabilecektir.

Penis Büyütme Operasyonunun Uygulanışı

Penis büyütme duruma göre lokal anestezi veya sedasyon uygulanarak gerçekleştirilen bir operasyondur. Bu sayede operasyon hastalar bilinci yerindeyken gerçekleştirilir. Bilinci yerinde olarak gerçekleşen operasyon sırasında hastaların ağrı ya da sızı hissetmesi engellenirken operasyon sonrası kısa bir süre içinde taburcu edilmesi de sağlanmaktadır.

Penis büyütme teknikleri genel olarak hastanın iç kısımda kalan penis bölgesinin dışarıya çıkarılarak operasyonun tamamlanması esasına dayanmaktadır. Yani bu yöntemde iç kısımlarda bulunan penis bölümü dışarıya çıkarılarak uzama elde edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde bu tarz operasyonların dayandığı temel budur.

Penis büyütme operasyonundan başka penis kalınlaştırma operasyonları da yapılabilmektedir. Bu operasyonlar ise lipusuction yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kalınlaştırma işlemi tamamen hastanın bel ve göbek çevresinden alınan yağların penis bölgesine enjekte edilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Penis Büyütme Ameliyatı ile Elde Edilebilecek Uzama Miktarı

Ameliyatı hastaların penis boyundaki artış beklentisini belirli bir düzeye kadar karşılayabilmektedir. Penis büyütme yöntem hususunda henüz hastaların isteklerine tam olarak karşılık verebilecek bir durum söz konusu değildir. Başka bir ifade ile penis büyütme belirli bir miktara kadar yapılabilmekte olup bu husus tamamen hastanın inisiyatifine bağlı değildir.

Penis büyütme operasyonlarında genel olarak iç kısımda kalan bölge dışarıya çıkarılmaktadır. Böylece belirli bir oranda uzama sağlanır. Bu uzama oranı genel olarak üç ile dört santim civarında olmaktadır. Penis büyütme operasyonlarına başvuran hastaların penis boyu genel olarak on bir on iki santim civarıdır. Bu sayede üç veya dört santimlik bu uzatma penis boyunu normal boyutlara çıkarmaktadır. Bu sayede hastalarca sıkça başvurulan bu operasyon ile istenilen seviyelere ulaşabilmek mümkündür. Bahsedilen miktarlar hastalar için genel olarak yeterli olmaktadır.

Operasyon Süresi ve Sonrası

Penis büyütme operasyonu duruma göre genel anestezi veya lokal anestezi altında gerçekleştirilen bir işlemdir. Çok uzun olmayan bu operasyonlar hastadan hastaya değişen sürelerde gerçekleşse de genel olarak bir saat süreyle tamamlanmaktadır.

Penis büyütme operasyonu sonrasında ise hastalar genel olarak birkaç saat tutulduktan sonra taburcu edilmektedir. Operasyon sonrası süreçte hastaların oldukça dikkatli olması ve en az üç ile dört gün civarında istirahat etmesi gerekir. Belirtilen istirahat süresi sonrasında hastaların günlük yaşantılarına ve iş hayatlarına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak belirtilmelidir ki hastalar en az üç hafta cinsel ilişkiden uzak durmalıdır. Bunun sebebi enjeksiyon yöntemi ile bu bölgeye gönderilen hücrelerin tamamen tutunmasını sağlamaktır. Cinsel ilişki bu konuda dokuların yer değiştirmesi ile deformasyona uğramasına da sebep olabilmektedir.

Penis büyütme operasyonu sonrasında hastalarda hafif oranda seyreden ağrıların oluşması normaldir. Bu ağrılar genel olarak ilk birkaç gün sürebilmektedir. Bahsedilen ağrılara karşı uzmanların tavsiye ettiği ilaçlar ile bu süreç olabildiğince rahat geçirilmektedir. Oluşan ağrıların hastaları büyük boyutlarda zorlaması söz konusu değildir. Operasyon sonrası hastaların en sık karşılaştığı başka bir husus ise operasyona bağlı oluşan morluklardır. Operasyon sonrasında morluklar ile karşılaşılması da oldukça doğal bir durumdur. Bu sebeple hastaların bu durumda endişe etmemesi gerekmektedir. Operasyondan belirli bir süre sonra meydana gelen morluklar tamamen ortadan kalkmaktadır.