Ozon tedavisi fiyatları öğrenilmeden önce ozon tedavisi öğrenilmelidir. Ozon tedavisi, hastalıklarla savaşmak için ozon gazı kullanan tartışmalı bir alternatif tıp uygulamasıdır.

Ozon bir oksijen şeklidir. Alternatif tıpta, ozon tedavisi uygulayanlar, tıbbi durumları tedavi etmek ve topikal bir dezenfektan olarak gaz veya sıvı ozon formları olarak kullanırlar.

İnsanlar uzun yıllardır tıbbi bağlamlarda ozon tedavisi uygulamaktadır. Ancak, güvenlikle ilgili kaygılar sebebiyle kullanımı artık tartışmalıdır.

2019 yılında, Amerika gıda ve ilaç idaresi başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşları ozon tedavisine karşı uyarıda bulundu. Bunun nedeni, tıbbi kullanım için etkili veya güvenli olduğu sonucuna varmak için yeterli kanıt bulunmamasıdır. Bu dönemde ozon tedavisi fiyatları Amerika başta olmak üzere düşüş görülmüştür.

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon tedavisi, ozon gazı kullanan tıbbi uygulamaları ifade eder.

Ozon gazı bir oksijen şeklidir. Bu renksiz gaz üç oksijen atomundan oluşur. Üst atmosferde, bir ozon gazı tabakası dünyayı güneşin UV radyasyonundan korur. Ancak zemin seviyesinde ozon zararlı bir hava kirletici olarak bilinmektedir.

Ozon gazı, bir kişi onu soluduğunda kişiye zarar vermektedir, akciğer ve boğaz tahrişine, öksürüğe ve kötüleşen astım semptomlarına yol açmaktadır. Yüksek maruziyet akciğer hasarına yol açabilir ve ölümcül olabilir.

Bununla birlikte, bazı araştırmacılar ozonun tıbbi bağlamlarda terapötik etkilere sahip olabileceğine inanmaktadır.

2011 incelemesi ozon tedavisinin aşağıdaki kullanımlara sahip olduğunu bildirmektedir:

  • Artrit tedavisi
  • HIV ve SARS gibi viral hastalıklarla mücadele
  • Yaraları dezenfekte etmek
  • Bağışıklık sistemini harekete geçirmek
  • İskemik kalp hastalığının tedavisi
  • Makula dejenerasyonun tedavisi
  • Kanseri tedavi etmek

Araştırmacılar şu anda potansiyel terapötik faydaları tanımlamak için ozon tedavisinin insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırmaktadır.

Bununla birlikte, şu ana kadar ozon tedavisinin gerçek etkinliği ve güvenliği konusunda çok az araştırma yapılmıştır. Bu nedenle, bazı kuruluşlar şu anda kullanımını onaylamamaktadır. Bu sebepten dolayı ozon tedavisi fiyatları değişiklikler göstermektedir.

Ozon Tedavisi Prosedürleri

Ozon doğada bulunan bir gazdır. İnsanlar ozon gazını cilde bir ilaç olması için uygular, ozonlanmış su kullanır.

Bu kullanım yöntemleri şu şekilde anlatılabilmektedir.

  • Bu gaz kullanılırken vücudun bir parçası torba haline getirilir ve ozon gazı sıkılır.
  • Gaz vücuda bir ozon saunası olarak kullanır ve vücuda sıkılır. Ozon solunum yollarını tahriş ettiğinden, insanların gazı asla solumadıklarından emin olmaları önemlidir.
  • Bazı prosedürler için, bir uzman doktor bir kişinin kanını ozonla karıştırır ve yeniden enjekte etmektedir. Bu otohemoterapi olarak bilinen bir süreçtir. Bilimsel çalışmalar bu prosedürün güvenliğini kanıtlamamıştır.

Bu süreçler iyi bir uzmanlık gerektirdiği için ozon tedavisi fiyatları da genel itibariyle yüksektir.

Ozon Tedavisi Güvenli Midir

Her ne kadar bazı araştırmalar ozon tedavisinin yararlı etkilerinin tutarlı ve güvenli olduğunu rapor etse de bazı kaynaklar gerçek etkinliğini veya güvenliğini bilmek için yeterli kanıt olmadığını söylemektedir.

2019 yılında Amerika gıda ve ilaç İdaresi, ozonun tıbbi tedavi olarak kullanılmasına karşı bir açıklama yayınladı. Ozonun toksik bir gaz olduğunu ve destekleyici tıpta veya önleyici tıpta bilinen yararlı bir uygulaması olmadığını söylüyorlar.

Dezenfektan olarak kullanımıyla ilgili olarak Amerika gıda ve ilaç İdaresi, “ozonun bir mikrop öldürücü olarak etkili olduğunu, insan ve hayvanlar tarafından güvenli bir şekilde tolere edilebilecek konsantrasyondan çok daha yüksek bir konsantrasyonda bulunması gerektiğini” belirtmektedir. Amerikan gıda ve ilaç idaresinin bu açıklaması 2019 yılında ozon tedavisi fiyatlarını düşürmüş ve tercih edilmesini azaltmıştır.

Ozon tedavisinin geçmişte bazıları şiddetli olan olumsuz etkileri olmuştur.

Kanser ile ilgili olarak bazı kaynaklar, pulmoner emboli yaptığı rapor edilmiştir ve ozon  infüzyon damardan doğrudan verilmesiyle ciddi sorunlar ile sonuçlanan raporlar olduğunu söylemektedir.

2005 yılında yapılan bir araştırma ise, hava embolisi ile ozon terapisi gördükten sonra, kanla taşınan enfeksiyonlara ve gözde görme kaybı olduğu rapor edilmiştir.

Ozon gazının kendisi insanlar için zararlıdır. Ozona maruz kalma solunum yolu hastalıklarından ölüm riskinde önemli bir artış ile ilişkilidir ve dumanda azot dioksit ile bulunduğunda insanların akciğerleri üzerinde iyi bilinen toksik etkileri olduğu bilinmektedir.

Küçük miktarlarda ozon bile akciğerleri ve boğazı tahriş edebilir, bu da öksürük, nefes darlığı ve akciğer dokusuna zarar verebilir.

Tüm bu etkilerin azalması işinin ehli bir uzman tarafından tedavinin uygulanması ile çözülmektedir. Bu yüzden ozon tedavisi fiyatları genel itibariyle diğer tedavi yöntemlerinden biraz yüksektir. Ancak 2010 ve sonrasındaki dönemde ozon tedavisi fiyatları konusunda düşüş yaşandığı bilinmektedir.

Ozon Tedavisinin Olası Yan Etkileri

Ozon tedavisi fiyatları konusunda değişkenliklerin olmasının en önemli sebebi olası yan etkileridir. Olası yan etkileri en aza indirgemek için tedavi göreceğiniz doktoru iyi araştırmanız gerektiği uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Ozon tedavisiyle ilişkili yan etkiler, bir kişinin maruz kaldığı tedavi türüne bağlı olarak değişebilir.

İnsanlar asla ozon solumamalıdır. Ağız, burun veya gözlere girerse, yanabilir ve öksürük, bulantı, kusma veya baş ağrısına neden olabilir. Daha şiddetli maruz kalma solunumsal komplikasyonlara yol açabilir.

Ozon tedavisi gören insanlar bazen Herxheimer reaksiyonunu yaşarlar. Bu, bireyin grip benzeri semptomlara sahip olmasını ve çok kısa vadede daha da kötü hissetmelerini sağlayabilir.

Bazı ozon tedavisi prosedürleri vücuda bir alet ile ozon gazı üflemeyi içerir. Birisi rektum yoluyla ozon tedavisi alırsa, rahatsızlık, kramp ve gaz çıkarma ihtiyacı hissedebilir. Bu yan etkiler geçicidir.

Ozon tedavisi rektum yoluyla alınması durumunda ozon tedavisi fiyatları düşük olmaktadır. Özellikle ozon tedavisi fiyatları 2020 yılında rektum için sık kullanıldığı için fiyatları düşmeye başlamıştır. Ozon tedavisi yapılması için öncelikli olarak uzman doktorunuzla görüşmeyi kesinlikle unutmayınız.