Konka ameliyatı Buruna daha iyi hava akışını kolaylaştıran bir ameliyattır, ancak sadece nefes alma güçlükleri çok şiddetli ise uygulanacaktır. Burun konkaları, her burun deliğindeki nazal septumun her iki yanındaki çıkıntılara benzer. Bu çıkıntılar, burun deliğinin tüm uzunluğu boyunca, açıklığa yakın uzanırlar ve bunların rolü, buruna giren havayı, uygun şekilde akması, gerektiğinde kirleticiler ve bakterilerle ısınması için gerekli yolda “yönlendirmektir”.

Konka büyümesi ameliyatı ise burun konkalarının büyük olduğu ve şiştiği durulmada söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, nefes alma sürecinde tedavi gerektiren zorluklar gelişebilir. Konservatif tedavi yardımcı olmazsa, bir dereceye kadar çıkarılacağı burun konka ameliyatı yapılacaktır. Conchae çok küçük olmasına rağmen solunum sürecindeki rolleri önemlidir.

Koku dağlama (bazen küçülmesine neden olabilir), konka’nın belirli bir kısmının çıkarılması veya bir konka veya birkaç konka tamamen çıkarılması prosedürlerini içerebilir. Her durumda, nadir durumlar haricinde, burun deliklerine olabildiğince normal hava akışını sağlamak ve solunumla ilgili diğer sorunların gelişmesini önlemek için burun konkalarının tamamı çıkarılmayacaktır.

Nazal Konka Hakkında Genel Bilgiler

Bu ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır. Bu operasyon uzun sürmez ancak bazen nazal septumun yapısını düzeltmek için daha büyük bir operasyon çerçevesinde yapıldığı unutulmamalıdır ki bu durumda tüm işlem çok daha uzun olacaktır. Burun septum düzeltmesi ve burun eti ameliyatı aynı amaçla yapılır – buruna hava akışını iyileştirmek ve nefes alma sürecini kolaylaştırmak için.

Operasyon gerçekleştirilmeden önce, antihistaminikler, steroid içeren spreyler ve salin nazal durulama gibi yukarıda belirtildiği gibi konservatif tedaviler denenecek, bu da bazen konka hacmini azaltabilir. Bu tedavilerden hiçbirinin durumu iyileştirmeye yardımcı olmadığı ortaya çıkarsa veya solunum güçlüğünün çok şiddetli olduğu durumlarda bir konka ameliyatı kararı verilecektir.  Konka bülloza ameliyatı uygulanması nefes darlığında söz konusu olur.

Burun Konka Ameliyatı İçin Hazırlık


İlginizi Çekebilecek ÜrünlerimizBu işlem genel anestezi altında yapıldığı için önceden birkaç saat aç kalmanız istenecektir. Ameliyatın mümkün olan en iyi koşullarda gerçekleştirilebilmesi için cerrahi işlemden birkaç gün önce sigarayı bırakmak da gereklidir. Konka bülloza ameliyatı sonrası, ameliyatın başarısını etkileyebilecek faktörlerden uzak durmak gerek. Burun deliklerini olabildiğince açık bırakmak için ameliyattan önce burun tıkanıklığını tedavi etmek için sprey kullanmanız istenebilir. Ayrıca burnun yapısını ve burun boşluğunun durumunu değerlendirmek için genel olarak genel bir kulak-burun-boğaz muayenesinden geçeceksiniz. Konka bülloza ameliyatı olanlar enfeksiyon riskinden uzak durmalıdır.

Hareket Tarzı

Konka ameliyatı öncesi, hekim konkaları tedavi edeceği yönteme karar verecektir – bu, tedavi edilen alanı yakından değerlendirir değerlendirmez desteklenecek ve doğrulanacak bir karar verir. Konka ameliyatı nasıl yapılır sorusunu açıklamamız gerekirse: Yukarıda belirtildiği gibi, konkalar koterize edilebilir veya çıkarılabilir ve çıkarma işlemi yalnızca konkal dokuya veya ayrıca kemikli kısım – konka kemiğine odaklanabilir. Bunun dışında nazal septumun her iki yanında üç ila dört konka bulunduğundan, cerrah kaç tane konka çıkaracağına karar verecektir.

Bu karar, konkaların boyutuna, nefes almayı ne ölçüde engellediklerine ve uğraştığınız semptomların ve zorlukların ciddiyetine göre verilecektir. Konka ameliyatı sonrası tıkanıklık olması normaldir. Hekim tarafından verilen herhangi bir karar, burun deliklerinden havanın daha serbest geçişini sağlayarak, konka boyutunu önemli ölçüde azaltmalıdır. Aynı vesileyle septal düzeltme yapılırsa, operasyondan iyileşme sürecinin sonunda nefes almanın büyük ölçüde iyileşmesi beklenir. Konka ameliyatı tamamlandıktan sonra ameliyat edilen bölgenin iyi bir şekilde iyileşmesini sağlamak ve dokuların yeni yerlerine yerleşmesini sağlamak için burun deliklerine özel silindir şeklinde bandajlar yerleştirilir.

Konka ameliyatı olanlar yaklaşık 2 gün boyunca burundan nefes alamazlar. Konka bülloza ameliyatı sonrası bu tamponlar birkaç gün burun deliklerinde kalacaktır. Konka ameliyatı sonrası yaklaşık bir hafta sonra, düzenli, ancak yorucu olmayan faaliyetlere devam edebileceksiniz. İki hafta boyunca güneş ışığına maruz kalmaktan ve sıcak yiyecek ve içecek tüketmekten kaçınmanız istenecektir. Konka ameliyatı sonrası ağrı olması olağan kabul edilmektedir.

Yan Etkiler

Genel anesteziye özgü yan etkiler dışında burun deliklerinden kanama ve akıntı meydana gelebilir. Bunun birkaç gün sonra durması beklenir. Cerrahi bölgede enfeksiyon da mümkündür, ancak bu tip ameliyatlar için oldukça nadir olduğu düşünülmektedir. Konka ameliyatı riskleri tehlikeli olabilir. Burun konka ameliyatı daha önemli bir yan etki özelliği, “boş burun sendromu” adı verilen bir etkinin ortaya çıkması, burun dokularının kuruması, burundan hava geçiş hissinin bozulması veya kaybolması, koku alma duyusunun ortaya çıkmasıdır, konuşma yeteneği de bozulmuştur.

Boş burun sendromu, nazal konkaların aşırı derecede uzaklaştırılması nedeniyle oluşur; bu, genellikle tüm konkaların değil, sadece bazı konkaların çıkarılmasının sebebidir. Yıllar geçtikçe, hekimler bu tür operasyonlarla ilgili çok fazla deneyim biriktirmişler, bu da onları daha doğru bir şekilde gerçekleştirmelerine ve bu sendromun ortaya çıkma şansını en aza indirmelerine yardımcı olmaktadır.

Büyümüş Türbinlerde Değerlendirme ve Tıbbi Tedavi

Alt konkalar büyüdüğünde veya hipertrofiye uğradığında, rahatsız edici burun tıkanıklığına, tıkanmaya ve tıkanmaya neden olabilirler. Burun tıkanıklığı ve tıkanıklığının değerlendirilmesi, Kulak Burun Boğaz (KBB) doktorunuza semptomların basit bir açıklamasıyla başlar. Doktor, nazal ve sinüs geçişlerini yakından değerlendirmek ve burun tıkanıklığınızın diğer potansiyel kaynaklarını aramak için genellikle bir nazal endoskopi de dahil olmak üzere kapsamlı bir fizik muayene yapacaktır.

Bazen sorun türbinlerle sınırlı olabilir, ancak diğer durumlarda, sapmış bir septum, genişlemiş adenoidler veya nazal ve sinüs polipleri gibi başka katkıda bulunan faktörler olabilir. Geçmiş ve fiziksel muayenenin bulgularına dayanarak, alerji testi veya CT taraması gibi daha ileri testler istenebilir. Konka büyümesinin bir kısmı normal nazal döngünün bir parçası olsa da, diğer faktörler konkaların alışılmadık şekilde tıkanmasına neden olabilir. Alerjiler, solunan çevresel tahriş edici maddeler Veya basit anatomik anormalliklerin tümü alt konka hipertrofisine katkıda bulunabilir. Konka hipertrofisini azaltmak için tasarlanmış ilaçlar genellikle deneme yanılma esasına göre kullanılır.

Nazal kortikosteroid spreyler ve nazal antihistamin spreyler genellikle alt konka hipertrofisini azaltmada etkilidir. Reçetesiz satılan dekonjestan spreyler da etkilidir ancak yalnızca kısa süreli (1-3 gün) kullanım için tasarlanmıştır. Oral dekonjestanlar daha az etkilidir ancak kısa süreli kullanım için de denenebilir. Konka ameliyatı fiyatları uygulamanın yapılacağı merkeze göre değişiklik gösterir.