Kimler göğüs estetiği yaptırabilir? sorusu bu operasyonu düşünen tüm kadınların aklına gelen ilk sorulardan olmaktadır. Göğüs estetiği operasyonu tıbbi açıdan gereklilik olmadığı takdirde 18 yaş ve üzerindeki bireylere yapılmaktadır. Göğüslerin gelişimini henüz tamamlamadığı dönemde göğüs estetiği yapılması tavsiye edilmemektedir. Ancak sağlık problemlerine yol açması halinde 18 yaş altı genç kızlara da göğüs estetiği operasyonları uygulanabilmektedir.

Göğüs estetiği, kadınların vazgeçilmezlerindendir. Ancak kişilerin göğüs estetiği operasyonları için hekimlerden isteklerinin gerçekçi olması ve estetik görüntüyü ortaya çıkaracak şekilde olması gerekmektedir. Çünkü kimler göğüs estetiği yaptırabilir? sorusunun en kesin yanıtı göğüs estetiği operasyonlarını degerlendirecek ve gerçekleştirecek olan doktorlarda olmaktadır.

Meme Sarkması (Pitozis) Nedir? Nedenleri Nelerdir?

İnsan yaşamı boyunca yaşlanma ve dokuların deforme olmasında yer çekimin etkisi yadsınamaz. Bazı kişisel özelliklerinde etkisiyle bayanlar normal meme büyüklüğünden bağımsız olarak aşağı yer değiştirmiş göğüslere (pitozis) sahip olabilirler. Bu sarkma çoğu zaman meme küçüklüğü ya da aşırı büyüklüğü ile bir arada bulunur. Meme büyüklüğü normal ancak sarkmış göğüslere daha nadir rastlanmaktadır.

Meme sarkmasının (pitozis) nedenleri doku kalitesi ve genetik özellikler olabilmektedir. Özellikle genç yaştaki meme sarkmalarında doku kalitesinin düşüklüğü son derece önemli olmaktadır. Aynı zamanda sigara kullanımı. yer çekiminin etkisi, tekrarlayan doğumlar ve uzun süreli emzirme dönemleri, fibrokistik ya da polikistik over hastalığı olabilmektedir. Kimler göğüs estetiği yaptırabilir? Sorusunun cevabı genellikle bu problemleri yaşayan kişiler olmaktadır.

Kimler Göğüs Küçültme Estetiği Yaptırabilir?

Göğüs estetiği için yapılan opersayonlardan biri olan küçültme operasyonu, genelde göğüsler gelişimini tamamlamadan gerçekleştirilmemektedir. Bu operasyon estetik amaçtan çok, kişisel konforu arttırmak için yapılmaktadır. Çoğu kadın büyük göğüsleri nedeniyle fiziksel aktivitelerinde ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Kimler göğüs estetiği yaptırabilir? Sorusunun yanıtı bu sorunu yaşayan kadınları da kapsamaktadır. Sırt ve boyun ağrıları yaşayanlar, göğüs uçları aşağıya doğru sarkmış kişiler, iki meme arasında hacim farklılığı olanlar göğüs estetiği için küçültme operasyonu yaptırabilmektedir.

Göğüs estetiği için yapılan küçültme operasyonunda kişinin tüm vücudunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Kişilerin omuz genişlikleri, göğüs kafesinin kemik yapısı, kaburgaların yapısı, belinin ve kalçasının genişliğinin değerlendirilmesi, memeye verilecek şekle etki etmektedir.

Göğüs Küçültme Estetik Operasyonu

Büyük göğüslü kadınların yaşadığı fiziksel sorunlardan başlıcaları; omuz ağrısı, boyun ve sırt ağrıları, memedeki ağrı ve sızlamalar, askı yerlerinde ağrı, büyük memelerin beraberinde getirdiği tahriş, egzama ve kötü kokular gibi cilt problemleri olmaktadır. Herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler de göğüs estetiği için küçültme operasyonunu yaptırabilmektedir. Büyük göğüslerin beraberinde getirdiği başlıca psikolojik sorunlar; utangaçlık, fiziksel olarak çekici olunmadığı düşüncesi, spor ve egzersiz yapmaya karşı isteksizlik, cinsel istek duygusunda azalma olmaktadır.

Küçültme  operasyonununda bazen süt bezlerinin bir kısmınının alınması gerekmektedir. Bu durum ise hamilelik sonrasında süt üretiminde azalmaların görülmesine neden olmaktadır. Bu bilgi kimler göğüs estetiği yaptırabilir? sorusunun önemli yanıtlarından biridir.

Kimler Göğüs Büyütme Estetiği Yaptırabilir?

Normalden küçük göğüslere sahip olmak pek çok kadın için özgüven kaybı gibi sorunlara da yol açabilmektedir. Bu duruma çözüm olarak; silikon protez kullanılarak yapılan göğüs büyütme operasyonları tüm dünyada uzun süredir güvenle uygulanmaktadır. Silikon ile göğüs büyütme, meme hacmini büyütmenin yanı sıra memelerdeki hafif sarkıklıkları gidermek amacıyla da kullanılabilmektedir. Kimler göğüs estetiği yaptırabilir? Sorusu bu kişileri de kapsamaktadır.

Göğüs estetiği operasyonlarından biri olan büyütmede kullanılacak meme protezinin şekli, boyutu ve sertliği, kişinin istekleri de dikkate alınarak, hekim tarafından mevcut meme boyutu, şekli, omuz genişliği ve gövde yapısı gibi kriterlere bakılarak seçilmektedir. Operasyondan sonra, hamile kalınabilir. Protezler süt miktarını ve içeriğini değiştirmemektedir.

Göğüs Büyütme Estetik Operasyonu Tetkikleri Etkiler Mi?

Göğüs estetiği için yapılan operasyonlardan büyütme, kanser cerrahisi sonrası meme rekonstrüksiyonunda, hamilelik sonrası meme hacmindeki azalmanın ve memeler arasındaki hacimsel farkın tedavisi için yapılmaktadır. Kimler göğüs estetiği yaptırabilir? Sorusunun cevaı genellikle bu durum olmaktadır.

Kullanılan modern protezler ameliyat sonrası dönemde meme kanseri taraması için kullanılacak mamografi, ultrason ve MR gibi tetkiklerin yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirmesini de kesinlikle etkilememektedir. Bununla birlikte implant yaptırmadan önce, ailesinde meme kanseri geçmişi olan kişi, bunu mutlaka doktorunu bildirmelidirler. Bu bilgi de kimler göğüs estetiği yaptırabilir? sorusunun önemli yanıtlarından biridir.

Kimler Göğüs Dikleştirme Estetiği Yaptırabilir?

Göğüs estetiği operasyonlarından biri olan dikleştirme, yaşlılık, emzirme ve benzeri nedenler ile sarkık göğüslere form kazandırmak isteyen kadınlara uygulanmaktadır. Göğüs dikleştirme estetik operasyonu, yeteri kadar büyük fakat sarkma meydana gelmişse, göğüsler hacimsiz ve sıkı değillerse,  göğüs uçları ve çevresi aşağı doğru bakıyorsa ya da göğüsler arasında büyüklük ve sıkılık olarak farklılık var ise yapılmaktadır.

Meme dikleştirme estetik operasyonu esnasında memenin iç yapısı yeniden şekillendirilirken, kimi kadınlarda ise bir kısım meme dokusunun da çıkartılması gerekebilmektedir. Emziren annler için dikleştirme estetik operasyonu, süt kesildikten en az 6 ay kadar sonra yapılmalıdır.

Kimler Meme Asimetrisi Düzeltme Estetiği Yaptırabilir?

Augmentasyon Mastopeksi, memenin var olan hacminin, memenin iç dokusuna yuvarlak bir form verilmesinde yetersiz olması durumlarında gerçekleştirilmektedir. Bu gibi durumlarda memeye hacim sağlamak için protez (silikon) kullanmak gerekebilmektedir.

Meme asimetrisi düzeltme estetik operasyonu, hormonal ve fizyolojik nedenlerden ötürü farklı boyutlarda büyümüş olan göğüslere sahip ve estetik olarak bundan rahatsız olan kişiler için iki memenin eşitlenmesidir. Meme Rekonstrüksiyonu kanser nedeniyle göğsü alınan kişilerde gerçekleştirilen ve alınan memenin yerine, rekonstürksiyon uygulanarak yenisinin yapılmasıdır. Kimler göğüs estetiği yaptırabilir? Bu durumlar da bu soruya yanıt olmaktadır.