İstanbul göz kapağı estetiği konusunda başka alanlardaki estetik operasyonlarda olduğu gibi oldukça başarılı kliniklere sahiptir.

İnsan vücudunda yaşın ilerlemesi ve yer çekiminin de etkisiyle sarkmalar meydana gelebilmektedir. Vücutta meydana gelen bu değişiklikle birlikte göz kapaklarında sarkma, göz torbaları oluşumu, deri renginde değişiklik gibi durumlarda meydana gelir. Bu sebeplerle hastaların göz çevresinde kırışıklar da oluşmaktadır. Bahsedildiği şekilde gerçekleşen yaş artışı ile bu durumlar gittikçe artmakta ve cildin yaşlanma süreci hızlanmaktadır.

Blefaroplasti olarak da adlandırılan göz kapağı estetiği ile zamanla meydana gelen bu durumlar giderilmeye çalışılmaktadır. Göz kapağı estetiği, göz kapaklarında oluşan sarkmaları ortadan kaldırmak ve fazla kas dokusunun çıkarılması amacıyla uygulanmaktadır. Bu operasyonla hastaların göz çevreleri gerdirilerek olumsuzluklar giderilir.

Göz Kapağı Yaşlanma Belirtileri

İstanbul göz kapağı estetiği yapan kliniklerin bilgilendirmelerinde göz kapağında yaşlanma belirtilerinin neler olduğu ifade edilmektedir. Normalde elastik bir cilt yapısına sahip olan insanlar yaşlanmanın etkisiyle bu yapıyı yavaş yavaş kaybederler. Bu sebeple sarkmalar meydana gelmektedir. Elastikliğin kaybedilmesi ile yaşlanma belirtileri ilk olarak göz kapaklarında ortaya çıkmaktadır.

Göz kapaklarında meydana gelen bu değişimler kişilere donuk ve yorgun bir bakış katmaktadır. Alt ve üst göz kapaklarında yaşlanma belirtisi olarak torbalanma ve renk değişimi ile birlikte kırışıklık ve sarkmalar örnek gösterilebilir. Bu gibi durumlarda hastalar göz kapağı yaptırmaktadır. Hastaların kişisel durumuna göre alt veya üst kapak ya da hem alt hem üst kapak estetikleri gerçekleştirilebilir.

Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği

İstanbul göz kapağı estetiği yapan hastanelerde bu işlem ameliyatsız olarak da yapılmaktadır. İstanbul ameliyatsız göz kapağı estetiği gün geçtikçe talep edilen operasyonlar haline gelmektedir. Günümüzde hastalar ameliyat olmadan önceki tedirginliklerinden dolayı cerrahi müdahalelerden ziyade daha farklı yöntemler arayışına girmektedir. Göz  kapağı estetiğini gerektiren durumların  ortadan kaldırılması amacı ile hastalar ameliyatsız yöntemleri devamlı olarak araştırmaktadırlar.   Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde ameliyatsız göz kapağı yöntemleri geliştirilmiştir.

Plazma Enerjisi ile Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği

İstanbul göz kapağı estetiği konusunda başarı sağlamış klinikler ameliyatsız yöntemlerle de bu operasyonu gerçekleştirmektedir. Göz kapağı estetiğinin ameliyatsız olarak yapılabildiği bazı yöntemler vardır.

Plazma ile göz kapağı estetiği İstanbul estetik merkezlerinde ameliyatsız estetiğin bir çeşidi olarak uygulanmaktadır. Estetik yönteminde uygulamanın yapıldığı bölgede bulunan gaz halindeki su buharı ve azot, yüksek enerjiyle plazmaya dönüştürülmektedir. Bu enerji cilde uygulanarak cilt yüzeyindeki sorunları giderir. Bu yöntem ile problemler giderilirken yeni dokuların oluşumu süreci de başlatılmaktadır. İşlem çok kısa sürelerde gerçekleştirilmekle birlikte pansuman gerektirmemektedir. Plazma enerjisi ile gerçekleşen bu estetik operasyon yalnızca göz bölgesi için değil başka kırışıklıklar, ameliyat veya kesik izlerine de uygulanabilir.

Plexr ile Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği

İstanbul göz kapağı estetiği gerçekleştiren estetik merkezleri plazma enerjisi ile ameliyatsız göz kapağı estetiğinin yanında yine farklı yöntemlerle de ameliyatsız göz kapağı estetiği gerçekleştirmektedir. Plexr ile göz kapağı estetiği İstanbul kliniklerinde uygulanan bir başka ameliyatsız göz kapağı estetiği yöntemidir. Bu yöntem ile kablosuz bir cihaz havada bulunan gazları iyonize eder ve hedef dokuya doğru bir ark üretir. Üretilen elektriksel ark deri yüzeyine belirli bir uzaklığa geldiğinde bu ark bir patlama enerjisi ortaya çıkarır. Ortaya çıkan enerji cildin üst yüzeyindeki hücreleri süblimleştirmektedir. Belirtildiği şekilde gerçekleşen bu operasyon da başka izlere ve kırıklar da uygulanabilmektedir.

Göz Kapağı Estetiğinde Yaş

Göz kapağı estetiği öncelikle isteyen her hastaya her yaşta uygulanabilmektedir. Ancak genel olarak göz kapaklarında sarkma ve kas birikmeleri otuz beş yaşının üzerindeki hastalarda görülmektedir. Dolayısıyla uygulamada göz kapağı estetiği uygulayan hastaların yaşı sıklıkla otuz beş yaşının üzerinde olmaktadır.

Göz kapağı estetiği sonucunda hastalar canlı bakışlara tekrardan kavuşarak belirli bir gençleşmeye sahip olmaktadırlar. Ancak göz kapağı estetiği gençleşmeyi sağlamakla birlikte yaşlanmayı durduran bir operasyon değildir. İstanbul göz kapağı estetiği kliniklerince gerçekleştirilen operasyonlar hastalar üzerinde yedi veya sekiz yıl kadar etki göstermekle beraber yaşlanma devam etmekte ve hastalar tekrar aynı duruma gelebilmektedir.

Göz Kapağı Estetiği Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

İstanbul göz kapağı estetiği işleminde revaçta olan illerimizden biridir. Bu kliniklerdeki hekimler operasyon öncesi ve sonrası hastalarla doğru iletişim kurarak operasyon sonuçlarının iletişimsizlik problemlerinden etkilenmesine engel olmaktadır. Cerrahlar operasyon öncesi hastalara operasyonun sorunsuz geçmesi için yapması gerekenleri net bir şekilde iletmelidir. Hastalar operasyondan iki hafta önce kan sulandırma etkisi bulunan ilaçları kullanmayı bırakmalıdır.

Hastalar sağlık sorunları sebebiyle bu ilaçları sürekli olarak kullanmaktaysa doktora danışmadan ilaçlara ara vermemelidir. Ayrıca hastalar operasyon sonrası yaraların iyileşmesini geciktiren sigara ve diğer tütün ürünlerini işlemden iki hafta önce bırakmalıdır. Operasyon sırasında beklenmeyen komplikasyonların oluşmaması için multivitaminlerin ve takviye edici gıdaların operasyondan iki hafta önce bırakılması gerekir.

Göz Kapağı Estetiği Fiyatları

İstanbul göz kapağı estetiği birçok klinikte uygulanmaktadır. Bu klinikler estetik yöntemleri, kullanılan malzeme kalitesi, işlemi gerçekleştirecek cerrahın tecrübesi gibi yönlerden farklılaşmaktadır. Bu sebeple İstanbul göz kapağı estetiği fiyatları da farklılık göstermektedir. Bunun gibi birçok değişkenin etkili olduğu fiyatlar konusunda sabit miktarların belirtilmesi imkansıza yakındır.

Göz kapağı estetiği yaptırmak isteyen hastaların bu sebeplerle kliniklerden fiyat almaları daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar. İstanbul klinikleri açısından ise bu kliniklerin adının hem dünyada hem de ülkemizde duyulmuş olması da fiyatları büyük oranda etkilemektedir. İstanbul kliniklerinin uyguladığı fiyat politikaları başka herhangi illere göre bu yönde değişiklik gösterir.