Dudak botoks fiyatları kullanılan malzemeler ve tedavi olunacak merkeze göre değişiklik göstermektedir. Dudak dolgusu yaptırmak isteyenler son yıllarda bir hayli artmaktadır.

İşleme Göre Dudak Botoks Fiyatları

Dudak büyütme yaygın bir enjeksiyon tedavisidir. Yapılan işleme göre dudak botoks fiyatları farklı olabilir. Hastanın hedeflerine, beklentilerine ve yüz anatomisine bağlı olarak birkaç farklı enjeksiyon tekniği söz konusu olabilir. Estetik sağlayıcının profesyonel yargısı, hangi teknolojinin istenen sonucu sağlayacağını belirlemektir.

Dudak botoksu kapsamlı bir değerlendirme sağlamak, olası komplikasyonları gözden geçirmek ve beklentileri tartışmak için zaman ayırmak, hasta ve hemşire arasında terapötik bir ilişki kurmada önemli adımlardır. Ağız çevresindeki bölgenin anatomisini ve destekleyici yapısını anlamak, dudak büyütme tedavisinin genel etkisini artıracaktır.

Dudak büyütme enjeksiyonu çok fonksiyonlu bir tedavi alanı içerir. Normal yaşlanma sürecine göre hastalarda güçlü dairesel Orisbik kaslar, ağzın dikey aşağı köşeleri ve / veya uzamış üst dudaklar nedeniyle asimetrik dudaklar, yetersiz vermilyon hacmi ve dikey dudak çizgileri olabilir.

Dudak botoks esnasında dudakları kafa kafaya değerlendirin, statik ve animasyon herhangi bir asimetriyi tanımlayacaktır. Perioral kas aktivitesi, renk değişikliği, herpes simpleks virüsü enfeksiyonu öyküsü, geçirilmiş dudak travması ve diş kaybındaki farklılıklar asimetriye neden olabilir.

Geçmişten Günümüze Dudak Botoks Fiyatları

1950 yılında Ricketts’in estetik çizgilerini (Robert Ricketts tarafından geliştirilen değerlendirme aracı) kullanarak doğru dengeyi belirlemek için ortodontistlerin dudakları da profilden değerlendirmesi gerekir. Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte geçmişe göre dudak botoks fiyatları artış göstermiştir.

Bu değerlendirme burun ucundan çene ucuna kadar hayali bir çizgi çizerek üst ve alt dudak arasındaki ilişkiyi inceler. Ricketts, alt dudak çizgisinin 2 mm arkasında ve üst dudak çizgisinin 4 mm arkasında, sıradan Kafkasyalıların yüzünün hoş bir yüz konturuna sahip olabileceğine inanmaktadır. Bu değişiklik farklı ırklardan hastalar için normaldir, ancak bazı benzerlikler vardır.

Doğal dudak simetrisine ulaşmak için dudak botoks fiyatları kullanılan malzemeler dolayısıyla artış gösterebilir üst dudağın alt dudak hacminin yaklaşık %75-80’i kadar olması gerekir. Bazı hastalarda bazı trendler güzel görünse de tüm hastalar istenilen sonucu alamaz ve ideal sonuç şudur: 1: 1 oranı.

Perioral alanın etrafındaki destek yapısı da değerlendirilmelidir çünkü bu da dikkat gerektirebilir. Yazarın deneyimi, genellikle üst dudağın kenarlarının daha yuvarlak ve daha kısa, düz kenarların daha uzun olduğunu bulmuştur. Bu asimetri, daha düz tarafta küçük, hassas enjeksiyonlar yapılarak ve Cuipid yay için yapısal destek sağlanarak iyileştirilebilir.

Üst ve alt dudakların asimetrisini değerlendirin ve buna göre kaydedin. Tedaviden önce hastaya bu belirtilmezse, daha sonra işaret edebilir ve şırıngayı asimetri ile suçlayabilir.

Verimli Tedavi İçin Dudak Botoks Fiyatları

Medikal kozmetik enjeksiyon tedavisi sağlarken, yüzdeki kan damarlarının damar erişimini anlamak çok önemlidir. Dermal dolgu maddelerinin kullanılması, damar içine enjeksiyon veya tıkanmayı ciddi bir komplikasyon haline getirebilir. Yüzün vasküler yapısını anlamak, komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu yüzden tedaviden verim almak için dudak botoks fiyatları iyi araştırılmalıdır.

Yanaklara, nazolabial kıvrımlara ve dudaklara yapılan enjeksiyonlardan sonra, yüz arterlerini embolize etmeyi düşünün. Yüz arterinin yolunu görselleştirebilmek, iğnenin derinliğini ve yerini belirlemeye yardımcı olacaktır.

Fasiyal arter, masseter kasından önce mandibular sınırı yaklaşık bir parmak genişliğinde geçer. Daha sonra yanak boyunca öne ve yukarıya doğru, alt dudak arteri (alt dudak) ve üst dudak arterinin (üst dudak) göründüğü ağız köşesine doğru geçer.

Bir araştırmaya göre, çatallanmanın meydana geldiği bölgenin ağız köşesinden yaklaşık 1,5 cm yukarıda ve derinliğin yaklaşık 3-5 mm olduğu görülmektedir. Ağzın köşesine bir küçük resim yerleştirilerek kabaca ölçülebilir. Üst ve alt dudak arterleri ağız çevresinde dairesel bir kan damarı ağı oluşturur ve bazı küçük kan damarları dudağın vermilyon sınırı ile radyal olarak dallanır.

Dudak büyütme işlemi yapılırken, sağlayıcı alt ve üst dudak arterlerinin ve yüz arterinin konumunu bilmelidir. Ne yazık ki, bu kan damarlarının yolu her zaman ders kitaplarında anlatılan yol değildir. Bu sebeple iyi bir gözlem dudak botoks fiyatları açısından olumlu olacaktır.

Yüz arterlerinin çeşitli anatomik varyasyonları hakkındaki bulgularını dudak botoksu ne kadar kalıcı tartıştılar. Kadavra çalışması, özellikle oral komissürün distal ucunda, fasiyal arter sürecinde belirgin anatomik değişiklikler olduğunu göstermektedir. Sonuç, anatomik varyasyonun bir istisna değil kural olduğudur.

Orbital yuvarlak kas üzerine dermal dolgu maddesinin yüzeye enjeksiyonu, labiyal artere yanlışlıkla enjeksiyon yapılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, Cupid’in kemeri alanında yuvarlak arterin üzerinde labiyal arterin bir dalı vardır. Üst dudak ile kolumella arter arasındaki iletişim nedeniyle, Cupid yayını güçlendirirken ekstra özen gösterilmelidir.

Dudak Botoks Fiyatları Öncesi İnceleme

Enjeksiyon sırasında güzellik uzmanı, enjeksiyon bölgesinde ağartma belirtileri olup olmadığını ve artere giden potansiyel yolu görmek için cildi incelemelidir. Dudak botoks fiyatları cildinizin durumuna göre şekillenebilir.

Enjeksiyon tedavisinin morarma ve şişlik riski vardır. İdeal olarak, bu tedaviler, ürünün çökmesine ve herhangi bir morarmayı gidermesine izin vermek için belirli bir olay meydana gelmeden en az 1-2 hafta önce yapılmalıdır. Vermilyon sınırına kadar dudak büyütme veya kırmızı dudaklar popüler bir enjeksiyon prosedürüdür. Tedavi edilen dudak botoks ruj bir süre kullanılmamalıdır.

Enjeksiyon tekniği, güzellik uzmanının deneyimine ve rahatlığına bağlı olarak iğne veya kanül kullanılarak yapılabilir. Hyaluronik asidin (HA) doldurma pozisyonu, submukozada rotifer kasının yukarısında bulunur. Bu işlemleri yaptırmak istemeyenler dudak botoks kremi kullanabilir.

Sağlayıcı, genellikle göz çevresi kasının arkasındaki ıslak ve kuru sınırın arkasında bulunan alt ve üst dudak arterlerinin konumuna dikkat etmelidir. Dağılımı artırmak için HA ürünlerini katmanlamak, daha eksiksiz geliştirme sağlamaya yardımcı olur.

Yaşlanan dudakları, dikey dudak çizgileri ve belirsiz vermilyon sınırları olan hastalar, başka bir dudak tedavisi oluşturdu. Botoks fiyatları cildinizin sağlığı için önem taşımaması gerekir.

Fakat yine de botoks kremi kullanabilirsiniz. En iyi seçenek önce yapısal desteği çözmek ve ardından vermilyon hacmini çözmek için ikinci işlemi yapmak olabilir. Üst çenede kemik erimesi ve lipoatrofi, konuşurken daha belirgin olan dikey dudak hatlarına sahip ince dudaklara neden olabilir.

Tedavi seçeneği, ayakların veya kasların etkisini zayıflatmak için botoks zararları görmemek için botulinum toksin A enjeksiyonu ile başlamak olabilir. Hasta için, eki inceltmek ve az miktarda ürünün geçmesine izin vermek için dikey dudak çizgisinin altında bir kanül kullanmak, üst dudağa yapısal destek sağladığı ve dudağı nazikçe büktüğü için bir seçenektir.

En İyi Sonuçlar İçin Dudak Botoks Fiyatları

Hapsetme, her bir ipliğin görünüşte enjekte edilen düşük HA konsantrasyonuna enjekte edilmesiyle de çözülebilir. İplik, en iyi sonuçlar için dudak çizgisi boyunca sürekli delinerek ve dudak çizgisinin altına doğrusal olarak geçirilerek enjekte edilebilir. Botoks sonrası çeşitli yan etkiler görebilirsiniz.

Vermilyon sınırı (kırmızı ve beyaz dudaklar arasındaki potansiyel boşluk) dudakların şeklini yeniden tanımlamak ve dudaklardan yayılan perioral çizgilerin görünümünü en aza indirmek için ayrı ayrı işlenebilir. Bu şekilde yapılan işlemler sonucu dudak botoks fiyatları artış sağlasa bile en etkili tedavi yöntemidir.

Bu, eski sınırları tanımlamak ve Cupid’in yayını yeniden inşa etmek için tercih edilen tekniktir. Fibular sütunu enjekte etmek için, fibular sütunu parmaklarınız arasında kavrayın, ardından iğneyi Cupid’in yayının üstüne sokun ve orta dermise enjekte edin. İğneyi kolonun açısına doğru hareket ettirin ve ardından tekrar enjekte edin. Bunları bir araya getirmek için iki sütun arasında Q ipuçlarını kullanmak projeksiyon etkisini artıracaktır. Dudak botoksu yaptıranlar bu işlemlerden memnun kaldılar.

Ülkemizde nüfusun en yoğun olduğu İstanbul dudak botoksu fiyatları açısından sizlere birçok seçenek sunmaktadır. Önemli olanın sağlığınız ve cildiniz olduğunu unutmayın.