Loading...

Burun estetiği çeşitleri, yüzünüzün en belirgin özelliklerinden olan burnunuzun özelliklerine uyum sağlayacak çeşitlerle uygulanır. Burnunuzun görünümünden memnun olmadığınızda ya da nefes almanızı zorlaştıran fonksiyonel komplikasyonlarınız varsa, yaşam kalitenizden ödün verebilir. Burun estetiği çeşitleri ameliyatlarıyla, düzgün nefes alma yeteneğinizi bozan fizyolojik komplikasyonları düzeltebilir. Ayrıca gelişmiş estetik için burnunuzun şeklini de iyileştirebilir. Çeşitli ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış çeşitli rinoplasti türleri vardır.

Fonksiyonel Rinoplasti İşlemleri

Burun estetiği çeşitleri arasında yer alan fonksiyonel rinoplasti, doğuştan gelen kusurların neden olduğu gibi nefes almayı engelleyen fiziksel anormallikleri düzeltebilir. Fiziksel travmanın etkilerini de düzeltebilirler. Burun kıkırdağını ve kemiklerini yeniden şekillendirip yeniden konumlandırarak, rinoplasti cerrahınız düzgün nefes almanıza ve görünüşünüzden emin olmanıza olanak tanıyan burun konturlarına ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Burun estetiği çeşitleri, “açık” veya “kapalı” bir prosedür olabilir. Açık rinoplasti burnun dışından kesi yapılmasını içerirken, kapalı rinoplasti sadece burun içindeki kesileri içerir. Cerrahlar mümkün olduğunda gözle görülür yara izini önlemek için kapalı bir teknik kullanacaklardır ancak ciddi hasar durumlarında veya tedavi alanı burun boşluğunun yukarısına yerleştirildiğinde açık rinoplasti gerekli olabilir. Yetenekli ve kalifiye bir cerrah, görünür yara izini olabildiğince en aza indirmek için burun konturları içinde açık cerrahi kesikler oluşturabilir.

Sapmış Bir Septumun Düzeltilmesi

Septum, burun boşluğunu, kafatasına bağlandığı burnun üst kısmından burun deliklerine kadar uzanan iki geçide ayırır. Septum, birkaç kıkırdak ve kemik bölümünden oluşur. Alt kısmı, burnunuzun ve üst dudağınızın üstündeki alanın birleştiği noktada hissedebileceğiniz destekleyici bir kemik olan ön burun omurgasına dayanır. Bir septum geliştiğinde veya burun boşluğunun bir tarafına geçtiğinde, iki eşit geçiş yolu oluşturmak yerine sapar. Septum bir tarafa doğru büküldüğünde, bir S-şekli oluşturabilir veya bir C-şeklinde eğilebilir. Her iki septum tipi de hava akışını engelleyebilir ve sonunda burundaki yumuşak dokulara zarar verebilir. C burun estetiği en çok başvurulan nedenlerden biridir.

Nereden saptığına bağlı olarak, cerrahın burnun üst kısmına yakın septumun kemikli üst kısımlarını veya kıkırdak alt kısmını yeniden şekillendirmesi gerekebilir. Bazı durumlarda, septum, kaudal septal deviasyon denen bir durumda anterior nazal omurgadan dışarı çıkacaktır. Bu durumda cerrah septumdaki kaymayı düzeltmeli ve tabanını anterior nazal omurga üzerinde yeniden hizalamalıdır. Burun estetik şekilleri hedefe uygun seçilmelidir.

Burun Polipleri

Büyümüş türbinatlar gibi, nazal polipler de genellikle alerji ve tahriş ile ilişkilidir. Burun estetik modelleri genelde tıbbi amaçlı çeşitlilik kazanmıştır. Bu iyi huylu büyümeler nazal geçiş yollarında yumuşak, jöle benzeri ampuller olarak gelişir. Bunları çıkarmak için cerrah, bir tuzak aleti kullanarak burun deliklerine ulaşacak ve dikkatlice eksize edecektir. Ne yazık ki, nazal poliplerin yeniden büyümesi çok muhtemeldir, bu nedenle bu rahatsızlığı olan hastalar da alerji ilaçları almalıdır. Burun ameliyatları çeşitleri iyi seçilmelidir.

Çarpık Burun Düzeltilmesi

Burun hafifçe çarpıksa veya bir tarafa kaydırılmışsa, cerrah bir miktar kemiği veya kıkırdağı azaltarak veya dokuları fiziksel olarak kaydırarak düzeltebilir. Burun estetiği çeşitleri arasında yer alan fonksiyonel rinoplastiye ihtiyaç duyan kırık bir burunda olduğu gibi, cerrahınız iyileşirken burnu yerinde tutmak için bir atel uygulayabilir.

İpucu Döndürme ve Azaltma

Burun ucunun tanımı yoksa veya aşırı tanımlanmışsa, uygun dönüşü olmayabilir. Rotasyon, burun ucunun yukarı veya aşağı dönüşünü ifade eder. Kıkırdağı yeniden şekillendirerek burun ucunu ayarlarken cerrah, gerginliği ve rotasyonu etkilediği için burun tabanına da çok dikkat edecektir.

Projeksiyon Ayarı

Burnun izdüşümü, üst dudakla buluştuğu yerden ucuna kadar dışarıya doğru uzandığı mesafedir. Burun estetiği çeşitleri arasında seçim yapılırken bu özellikler dikkate alınacaktır. Bu uç çok fazla çıkıntı yaparsa, burnun genel görünümünü büyük ölçüde etkileyebilir. Düşük çıkıntılı burunlar ise çok sığ görünebilir ve diğer yüz özellikleriyle orantılı olarak çok küçük görünen bir burunla sonuçlanabilir. Burun çıkıntısını azaltmak için cerrah, kıkırdağın bir kısmını ucundan kesebilir. Projeksiyonu artırmak için cerrah, kıkırdağınızı ayırabilir ve yeniden hizalayabilir, ileri iterek ve ince bir pozisyona dikebilir. Burun ucunda yeterli kıkırdak yoksa, cerrah onu desteklemek için bir kıkırdak grefti kullanabilir. Estetik burun çeşitleri cerrah tarafından hastaya uygun olanlardan seçilir.

Nazolabial Açı Ayarı

Profilinize bakarsanız nazolabial açı iki çizgiden oluşur: burun ucundan üst dudağın üstündeki alana kadar olan çizgi ve burun deliklerinin ayrıldığı üst dudaktan burnun altına kadar olan çizgi . Burnun çıkıntısı ve ucunun dönüşü bu açının derecesini etkiler. Çoğu durumda, cerrah erkek hastalarda 90 ila 95 derece nazolabial açı ve kadın hastalarda 100 ila 105 derece açı oluşturmaya çalışacaktır. Projeksiyon ve rotasyon ayarlama tekniklerinin bir kombinasyonu bu açıyı iyileştirebilir. Burun estetiği türleri oldukça çeşitlidir.

Genişlik Azaltma

Burun altından bakıldığında, burun delikleri ve burun ucu piriform açıklık adı verilen bir üçgen oluşturur. Burun ucunun genişliğini azaltmak için cerrah piriform açıklığı ayarlayacaktır. Burun deliklerinin yüzle buluştuğu noktada bu üçgenin açılarını daha dik yaparak cerrah burun genişliğini azaltabilir. Burun estetiği ameliyatı çeşitleri arasından amaca uygun olan yöntem uygulanır.

Alar Ayarı

Alar ayarı, geniş veya genişleyen burun deliklerini azaltan cerrahi bir tekniktir. Ala, burun deliklerinin dış kenarlarıdır. Alarm ayarı, genellikle genişlik azaltmayla bağlantılı olarak gerçekleştirilir. Cerrahınız, dokunun bir kısmını alarak, burun deliklerinde aşırı yetenek yaratan gerginlik düzeyini değiştirebilir. Weir tekniği, belirli bir insizyon tipini içeren özel bir Alar ayarı türüdür. Cerrah, burun ameliyatı çeşitleri arasından seçtiği yöntemle kama şeklinde bir boşluk oluşturmak için dokular ve istenen konturları oluşturmak için dikişlerle kapatır.

Etnik Rinoplasti

Her ırkın kendine özgü estetik özellikleri vardır. Belirli bir ırkın her üyesi bu özellikleri paylaşmasa da, bazen onları değiştirmek için estetik ameliyatı seçenler. Burun estetiği çeşitleri, etnik özellikleri geniş bir burun olan kişiler arasında popüler bir tedavi yöntemidir. Afrika ve Asya kökenli birçok hasta, burun deliklerinin bir ucundan diğerine genişliği azaltmak için kozmetik rinoplastiyi düşünür. Cerrahınızın burnunuzun tek tek anatomik bileşenlerine yaklaşımını modüle etmesi çok önemlidir. Cerrahınız burnunuzu görünüşünüzü büyük ölçüde değiştirecek bir noktadan fazla değiştirmemelidir.

Muhafazakar Bir Dönüşüm Yaratmak

Cerrahınızın konservatif bir cerrahi plan tasarlaması son derece önemlidir. Burun estetiği çeşitleri hastaya göre seçilir. Estetik cerrahi insanı benzersiz kılan özellikleri asla değiştirmemelidir. Bunun yerine, hastanın doğal güzelliğini artırmalıdır. 2. burun estetiği tehlikeli olabilir zira kıkırdak doku zarar görebilir. 2.burun ameliyatı öncesi doktor tarafından ayrıntılı muayene gerçekleştirilmelidir.