Bayan estetik cerrah İstanbul ilinde geçmişe oranla fazladır. Çünkü cerrahların erkek olması gerektiği konusundaki tabu yıkılmış, bayan estetik cerrah artmıştır.

Estetik cerrahi isminden de anlaşılacağı üzere yüzün ve bedenin daha mükemmele olan ilerlemesidir. Estetik algılar dönemler ve kültürler boyunca değişim gösterse de insan bedenine ait güzellik ölçütleri neredeyse sürekli aynı kalmıştır.

İnsanlar bu ölçütlere ne kadar yakınsa kendisini o denli iyi hissedecektir. Estettik cerrahi tam olarak bu aşamada devreye girmektedir. Kişiye güzellik arayışında estetik cerrahlar eşlik ederler. Estetik cerrahinin büyüsü bireyin en uyumlu ve en güzel alternatifi bulabilmesidir.

Estetik cerrahi, diğer sağlık alanlarına göre amaçları yönünden farklı bir branştır. Amaçları arasında ne kadar sağlık da olsa sonuç olarak bu keyfi bir ameliyattır. Keyfiyete dayalı bir alan olduğu için hasta doktorunu dilediği gibi seçebilir. Türkiye’de cerrahların erkek olması gerekliliği yönünde bir inanış bulunsa da bu operasyonlarda ibre bayan estetik uzmanlara yönelmeye başlamıştır. Bayan estetik cerrah İstanbul gibi birçok şehirde çok sayıda bulunmakta ve başarılı operasyonlar gerçekleştirmektedir.

Estetik cerrahi alanına başvuran kadınlar kendilerini kadın cerrahların yanında daha rahat hissetmekte, rahatça soyunarak muayene olabilirler. Kadın hastalar inançları sebebiyle kadın estetik uzmanlarla çalışmayı daha çok istemektedir. Günümüzde inançların gereklerine uygun davranmak isteyen hastalar için bütün operasyon ekibi kadınlardan oluşan klinikler bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde kadın estetik cerrahların bakış açılarına çok daha fazla güven duyulmaktadır.

Bayan estetik cerrah İstanbul kliniklerinde talebe göre aşağıdaki alanlarda çalışmaktadır.

Meme Küçültme Operasyonu

Büyük memeler yalnızca estetik açıdan sorun oluşturmaz. Bunlar birçok sağlık problemine sebep olabilmektedir. Büyük memelerin neden olduğu sağlık problemine örnek olarak boyun ve bel ağrıları gösterilebilir. ideal meme boyutuna göre, fazla olan meme dokusu çıkartılıp, isteğine göre tekrar şekillendirilir. Bu operasyon süresi 3-4 saat arasında değişmektedir. Doktorun uygun görmesi halinde, hasta 1 ya da 2 gün gözetim altında tutulabilir.

Günümüzde meme küçültme operasyonlarının bazı hastaların özel isteği doğrultusunda kadın estetik cerrah tarafından gerçekleştirilmesi bu operasyona olan güveni ve ilgiyi arttırmıştır.

Meme Büyütme Operasyonları

Memeleri istediği şekilde gelişmeyen ya da istediği boyutta olmayan kişilerin büyük meme istediği durumlarda ideal meme boyutuna ulaşılması için gerçekleştirilen operasyondur. Meme büyütme operasyonu, 1-2 saat sürmektedir. İşlem genel anestezi altında gerçekleştiğinden, hastalar herhangi bir ağrı, sizi hissetmezler. Gerek görüldüğü takdirde 1 gün gözetim altında tutulurlar.

Meme büyütme operasyonları bayan estetik cerrah Ankara ilimizde arayışlar son dönemde oldukça fazladır. Güzellik algısının değişmesi ile kadınların estetik ameliyatlara verdiği önem artmıştır. Bu sebeple inanç gereği kadınların ameliyat olmak istediğinde herhangi bir il bazında kadın cerrah araştırması yapmaları da normal karşılanmaktadır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı

Bayan estetik cerrah İstanbul kliniklerinde bazı estetik operasyonlarda en çok tercih edilen uzmanlardır. Bu bayan cerrahların gerçekleştirdiği operasyonlardan biri de meme dikleştirme ameliyatıdır.

Yaşlanma, emzirme, kilo verme gibi sebeplerle memelerin dik durmasını sağlayan dokular gevşemekte ve yer çekiminin de etkisiyle memeler de sarkmalar meydana gelebilmektedir.

Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilmekte olup operasyon süresi 2-3 saattir.

Bazı kadınların emzirmesi ve kilo vermesi memelerin sarkmasının yanında hacim kaybına da neden olur. Bu meme dikleştirilirken aynı zamanda silikon ile kaybolan hacim geri kazandırılır.

Bayan estetik cerrah İzmir araştırmaları, il olarak bakıldığında kişi sayısının en fazla olduğu yerlerde daha sık yapılır. Kişi sayısı ile doğru orantılı olarak klinik sayısı da fazla olacaktır. Ve kişilerin bayan ya da erkek cerrah tercih etme olanağı klinik sayısının fazla olduğu yerlerde daha mümkün olacaktır.

Karın Germe Estetiği

Bayan estetik cerrah İstanbul ilimiz haricindeki diğer illerde de artış göstermektedir. Bayan estetik cerrahlarının tercih edilmesindeki artışın nedeni ise, kadınların sosyal hayattaki yerinin giderek iyileşmesidir.

Karın germe, karın ve göbek bölgesinde ortaya çıkan fazla yağların ve derinin alınması ile karın duvarının sıkılaştırması uygulamasına denir.

Ameliyat süresi 2-3 saat olup, genel anestezi altında gerçekleşir. Hastalar duruma göre 2-4 gün arasında müşahede altında tutulurlar.

Karın germe estetiği sonrasında geçici ağrı, şişlik, morluklar ve hissizlik gibi yan etkiler meydana gelmektedir.

Konya bayan estetik cerrah konusunda talebin en fazla olduğu illerdendir. Bunun sebebi de kadın cerrahların bakış açılarına duyulan güvenin fazla olmasıdır.

Genital Estetik

Bayan estetik cerrah İstanbul sayılarındaki artışın son dönemlerde fazla olması oldukça dikkat çekicidir. Kadınların mahremiyet unsuruna önem vermeleri ve genital estetik türlerinin de artış göstermesi kadın cerrah sayısının artışının en önemli sebeplerindendir. Belirtilen durumlar kapsamında kadın cerrah sayısındaki artış yalnız İstanbul ili için değil, ülkemizin genelinde söz konusudur.

Bu işlemin türleri, genital bölgenin lazer ile renginin beyazlatılması, dış dudakların yağ enjeksiyonu ile gençleştirilmesi, vajina daraltılması ve iç dudaklarının küçültülmesidir.

Ameliyat 1-2 saat sürer ve lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilir.

Genelde hastalar ameliyat sonrası taburcu edilir. Gerek duyulduğu takdirde de 1 gün gözetim altında tutulur.

Estetik Cerrah Fiyatları

Gelişen teknoloji ve değişen imkanlar sayesinde  estetik cerrah fiyatları da değişmektedir.

Doktorların kullanacağı yöntemler,  operasyondaki cerrahi aletlere göre ameliyat fiyatlarının değişmesi de normal karşılanmalıdır.Kliniğin bulunduğu il, doktorun uzmanlık  alanı fiyat konusunu etkileyen ana unsurlardandır.

Bu sebeple, bayan estetik cerrah İstanbul araştırması yapıldığında diğer illere oranla fiyatının fazla olması normal karşılanmalıdır. Zira İstanbul’da bulunan klinikler, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ile adını hem yurt içi hem de yurt dışında duyurmayı başarmıştır.Spesifik olarak bayan cerrah araştırılması ise, bazı kişilerin bayan cerrahların bu konudaki bilgisine ve özgüvenine güvenmelerinden kaynaklanmaktadır.